Flertallet i Troms fylkesting, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti, ga seg selv rekordhøye lønninger i den politiske styringen av Troms fylkeskommune. De er åpenbart mer opptatt av å mele egen kake enn å bruke penger på tiltak som faktisk monner. For samtidig som man får heltidslønninger og langt ifra har hele arbeidsdager, så er det innbyggerne og ansatte i fylkeskommunen som tar regninga. Det må det være lov å reagere sterkt på.

Nestlederne i utvalgene har 20 prosent ekstra godtgjøring fordi de er nestledere. Dette kommer i tillegg til 10 prosent godtgjøring for å være fylkestingsrepresentant, 7,5 prosent godtgjøring for å være medlem av utvalg pluss gruppeledergodtgjøring på 12 prosent (som gjelder for representantene Hilde Lisbeth Strand MDG og Nils Einar Samuelsen KrF - de øvrige nestlederne er Vanja Terentieff fra Høyre og June Pettersen fra Ap og mottar ikke gruppeledergodtgjørelse). I praksis utgjør dette en gjennomsnittlig årslønn for såkalt «vanlige folk» som spesielt Arbeiderpartiet er veldig opptatt av på papiret.

En nestleder er en stedfortreder i leders fravær. Det er den eneste oppgaven vi vet at fylkeskommunen betaler 221.438 kroner ekstra per person for. Det er for så vidt en ærlig sak at man er mer opptatt av å gi penger til egne politikere samtidig som man øker prisene på kollektivtransport i Troms, men da må man stå for det, og tørre å svare på hvorfor man prioriterer sånn som man gjør.

I fylkestinget i mars ønsket flertallsgjengen at man skulle velge en helt ny leder i et hovedutvalg i leders langtidsfravær. Da var plutselig ikke en nestleder en stedfortreder lengre. Det er merkelig praksis, og det er per dags dato ingen av partiene som har klart å forklare hvorfor de valgte å gjøre det sånn. Hva er det som gjør at nestlederne er nestledere hvis de ikke skal fungere som leder i nestleders fravær? Og hvorfor får de ikke den tilliten til å være leder når leder har planlagt fravær? Hva er det egentlig vi betaler for? Hva er arbeidsoppgavene de får utbetalt nærmere en kvart million kroner for?

I tidligere Troms og Finnmark var vi i samme situasjon når en leder skulle i permisjon, den gangen i en parlamentarisk styringsmodell der vi hadde komiteer i stedet for utvalg. I leders fravær var det nestleder som trådte inn for en periode. Og nestlederne hadde ingen ekstra penger for å være nestleder hele året, kun i de tilfellene de måtte være stedfortreder. Det må være en mer rasjonell måte å drive på enn måten det legges opp til i Troms i dag.

De enorme utbetalingene til toppen i MDG, V, KrF, H og Ap går på troverdigheten, tilliten og ikke minst omdømme løs. Og det er bevilgninger av denne sorten som er med på å skape politikerforakt og manglende tillit mellom innbyggere og befolkning. Innbyggerne fortjener svar på hvorfor flertallspartiene i Troms prioriterer sånn som de gjør og hva det egentlig er vi betaler for.