Trygve Slagsvold Vedum på møte i Vadsø fortalte de tilstedeværende historien om det. Regjeringen kommer snart til å legge fram et forslag for Stortinget om det. Så roper alle i Finnmark hurra. Eller nesten alle, da. Glemt er de enorme låneopptakene fylkestinget gjorde før virksomheten ble felles med Troms. De skal selvsagt refunderes. Nye penger skal komme til veier, båtruter og annet de har bevilget seg med de vedtakene finnmarkingene gjorde i sitt siste fylkesting som eget fylke.

foto
SPALTIST: Herman Kristoffersen Foto: Ronald Johansen

Glemt er også ambisjonen om at fylkene skulle overta en del av statsforvaltningen. Det blir det selvsagt ikke noe av nå som Finnmark bare kommer til å bestå av et krympende innbyggertall. Om Alta får sitt, folkeaksjonen der vinner fram, vil det bo under 50.000 mennesker i hele det vidstrakte fylket.

Forgubbinga vil holde jevn fart til en kommer til et sted inne i fremtiden da det vil være så få som virkelig bor der at staten gjør om hele greia til et slags statlig protektorat som de kan styre direkte fra Oslo. Naboene er russere, finner og svensker. Det er bare her at det er slik. Sørpå er det bare den lange grensen mot Sverige som er nabo.

Fylkene, slik de nå ser ut, kan slett ikke i dag overlates store statlige oppgaver når ikke Finnmark har den kompetansen som skal til. Var det egentlig det som var den lure planen bak det hele? Når Finnmark ikke kan, på grunn av at de ikke kan skaffe seg kompetanse i det folketomme fylket, da kan vel ikke de andre heller få noe av det. Eller skal det bli forskjellsbehandling slik vi ikke liker det i Norge?

Norge er i dag en av de mest sentralstyrte statene i verden. Vi må til land vi ikke vedkjenner oss, for å finne maken til vårt indre styresett. Nord-Korea har vært nevnt i den forbindelse. I EU finner vi ikke noe slikt. Der har de knesatt et prinsipp for forvaltning om regionenes Europa hvor sentrale avgjørelser blir tatt av regionene og konfirmert av regjeringene som styrer landene.

Var det dette som var hensikten med at valgløftet ble holdt? Erna Solbergs løfte om at fylkene skulle få mer å si ble torpedert av denne skilsmissen oppe i nord. Nå kan Stortinget få fortsette med å bry seg om små detaljer i styringen av fylkene og kommunene. De eies av regjeringen og Stortinget kan gjøre hva de vil med dem.

Senterpartiet lovet dem å legge fram sak til Stortinget om dette. Senterpartiet er mot EU og mot det meste av forpliktende internasjonalt samarbeid. Var det Senterpartiet som fikk det som de ville denne gangen?

Arbeiderpartiet ble kanskje presset til å gå sammen med dem om denne snuoperasjonen for å få statsministeren. Samt å levere håndfast på dette valgløftet. Slik ble altså Stortinget sittende med alle fullmakter som eier av virksomhetene. På den måten kan Stortinget fortsette og styre landet i detalj slik de alltid har gjort det.

Carl Ivar Hagen hadde denne konstitusjonelle drømmen en gang. Landet skulle styres fra Stortinget og noen regjering hadde vi egentlig ikke bruk for. De var bare et vedheng til systemet. Regjeringen kunne da bli en forslagsstiller som godt kunne få sakene sine nedstemt i Stortinget. Alle saker av liten størrelse skulle da innom Stortinget, og hvis de ikke fikk nødvendig flertall der, ville det ikke bli noe av dem. Parlamentarismen ble satt på pause noen måneder. Først senere ble den opprettet på nytt når man så hvor hen det bar. Nå er det igjen blitt slik at regjeringa styrer så lenge Stortinget lar dem få holde på med det.

Så hva skal Finnmark gjøre nå? De vil kanskje vente og se om pengene kommer slik de hele tiden har forestilt seg. For penger må til for at hele greia skal finansieres.

Det er alltid vanskelig å spå når det gjelder Finnmark, men ordføreren i Vadsø tror imidlertid denne snuoperasjonen er det beste politiske håndverket i vår tid. Forventningene om massive erstatninger fra regjeringen som kompensasjon for dette overgrepet den forrige regjeringen iverksatte, ligger på bordet til herr Vedum og venter bare på underskriften hans.

Det er lett å være sympatisk innstilt til Finnmark. De er minst og svakest og mange stygge overgrep har funnet sted fra sentralmaktens side. Folket vårt, det norske, har sympati med finnmarkingene. Det samiske, det kvenske og det russiske og Frode Berg har skapt rivninger som det krever en demokratisk rettsstat for å rydde opp i. Det er satt ned kommisjoner og en blir aldri ferdig med oppgjøret mellom staten og samene. Rett skal være rett.

Men det var visst meteorolog Theisen som sa det som er blitt stående for alltid. «Det er i Finnmark at det er verst».