Kommuner i nord har innført to ukers karantene for tilreisende sørfra. Takk. De har forstått alvoret. FHI-overlege Preben Aavitsland har fått mye plass i media den siste tiden. Han har innflytelse og han blir lyttet til. Men: i «Debatten» 18. mars presenterte Aavitsland et regnestykke som ikke holder. Han viser hvordan han mener vi skal bremse epidemien. Han viser med tall hvordan utviklingen vil være hvis vi går ut fra at hver pasient i gjennomsnitt vil smitte 2 nye. I løpet av 6 uker vil en pasient ha smittet 64 nye individer.

«Men hvis vi kan klare å presse det tallet ned fra 2 og ned mot det vi tror er realistisk, nemlig 1,3 – at hver pasient i gjennomsnitt smitter bare 1,3 nye og de igjen smitter 1,3 nye, så vil vi i løpet av 6 uker bare ha 5 tilfeller i stedet for 64. Og da får vi jo bremsa denne epidemien.» Aavitsland har regnet riktig. Problemet er at tallgrunnlaget er svært tvilsomt, om ikke feil.

Alt Aavitsland sier stemmer perfekt, bort sett fra utgangspunktet. Han bruker en enkel matematisk modell, med utgangspunkt i tallet 2. Modellen er grei nok den, men tallet 2 er ikke greit. Aavitsland tar utgangspunkt i tallet 2, at hver pasient smitter 2 nye. Tallet 2 ganget seks ganger med seg selv blir 64. Spørsmål: Hvor i all verden har Aavitsland tallet 2 fra?

Hvordan kan han si at hver smittet person kun smitter 2 nye individer? Ut fra det vi kan lese i media, så ser det ut til at hver ny pasient bidrar til at minst 5 nye individer er smittet. Hvis vi går ut fra at hver ny koronasmittet bidrar til 5 nye tilfeller, får vi et annet scenario enn det Aavitsland presenterer.

Setter vi tallet 5 inn i Aavitslands modell, så kommer vi til at etter 6 uker vil en pasient bidra til 15.625 NYE tilfeller. Minst. Dette er et helt annet scenario enn det Aavitsland prøver å beskrive for oss. Derfor er det klokt tenkt og modig gjort når de nordnorske kommunene har innført karantene overfor tilreisende fra sør.

Antall smittede med ukjent smittekilde er økende her i Norge. Vi vet ikke hvordan smitten sprer seg så lenge vi ikke tester alle med luftveis-symptomer, derfor har ikke Aavitsland grunnlag for å si at hver pasient smitter 2 nye. Da kan han heller ikke si at hvis vi reduserer sosial omgang litt, så kan vi bremse smittespredningen slik at hver pasient smitter 5 nye i stedet for 64.

En ny artikkel i tidsskriftet Science Magazine mandag 16. mars viser at 79% av alle dokumenterte tilfeller av Covid-19 i Kina har ukjent smittekilde. Det tilsvarer 8 av 10 smittede. Forskerne hevder at dette er en årsak til at sykdommen fikk spre seg så kraftig. WHO anbefaler testing. Testing vil blant annet bidra til at vi får oversikt over hvordan smitten sprer seg. Karantene overfor tilreisende sørfra vil bremse kontakten med personer fra områder med stort smittepress.

Torsdag 19. mars kom nyheten på radio om at de nye tilfellene i Kina nå skyldes tilreisende. I praksis betyr dette at Kina har stoppet smitten. Etter 2,5 måned og med et elendig utgangspunkt. Aavitsland vil at vi skal vente og la sykdommen bre seg langsomt. Han støtter seg på en matematisk modell som tar utgangspunkt i hypotetiske tall.

Aavitsland hører til i kategorien «eksperter», han er en som vi lytter til. Eksperter bruker tall for å støtte opp om det de sier. Derfor er det viktig at eksperter bruker tall riktig. Modellering er sentralt i den nye læreplanen som trer i kraft i skolen fra høsten 2020. Aavitslands regnestykke står dessverre i fare for å gå inn i historien som eksempel på hvordan matematiske modeller ikke skal brukes. I dagens pressete situasjon viser Nordnorske kommuner at de har tilgang på fagfolk som ikke har kjøpt Aavitslands regnestykke. Heldigvis. De er veivisere for andre.