En alvorlig påminnelse midt i ferietiden og badelivets gleder: Nordmenns svømmeferdigheter er dårligst i Norden. I en fersk Norstat-måling svarte en av tre at de ikke klarer å svømme mer enn 200 meter, som er kravet for kunne regne seg som fullt svømmedyktig.

Sett opp mot tilsvarende undersøkelser i tidligere år, er det lite fremgang å spore. Blant barna var svømmeferdighetene på et historisk bunnivå i fjor: Kun fire av ti 10-åringer oppga at de klarer svømmekravet. Nær hvert tredje barn svarte «vet ikke» på spørsmålet.

Da målingen ble publisert, var SV raskt ute med et krav til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om en nasjonal oversikt over antall undervisningstimer i svømming og å sikre ordninger for svømmeanlegg tilknyttet skolene i hver kommune.

Det finnes nemlig ikke. Tidligere, enkeltvise kartlegginger har vist at flere kommuner, deriblant Tromsø, har ligget langt under målet for antall svømmetimer i skolen. Like før sommeren gjorde det rødgrønne flertallet i kommunen det klart fast at det vil holde på sentraliseringen av svømmeundervisningen, i Tromsøbadet.

Svømmeklubben er blant aktørene som har etterlyst flere lokale bydelsbassenger som «lavterskeltilbud», særlig for de minste, som trenger bassenger hvor de kan nå bunnen på grunna, idet de skal lære seg å svømme.

En årlig, systematisk oversikt over utviklingen i svømmeundervisningen nasjonalt og lokalt, og ikke minst ferdighetene, vil bidra til at politikere og innbyggere kan avgjøre hvorvidt sentraliseringen til Tromsøbadet er en klok strategi.

Samtidig gir drukningsstatistikken noen viktige nyanseringer på hvor innsatsen bør målrettes. Av de 41 personene som har druknet så langt i år, var det 35 menn og seks kvinner. Tre av disse var barn mellom to og seks år. 41 prosent var 60 år eller eldre.

Det handler selvsagt om svømmeferdigheter, men handler også om evne til å vurdere egne ferdigheter og risiko. Det er ikke det samme å svømme 200 meter i et basseng, kontra å redde seg selv i land hvis fritidsbåten har grunnstøtt i skjærgården. Det krever ikke bare svømmeteknisk kompetanse, men god fysisk form og tilstrekkelige, livreddende hjelpemidler.

Det bør landets, og kommunens, godt voksne menn merke seg.