Det er nå blitt gratis å ta ferge til og fra alle øyer og kystsamfunn som mangler veiforbindelse til fastlandet. Det er også blitt gratis å ta alle fergesamband som har færre enn 100.000 årlige passasjerer. I tillegg blir prisen på samtlige ferger i Norge halvert sammenlignet med hva prisen var da Høyre og Erna Solberg styrte.

Dette har Senterpartiet og regjeringen kjempet fram. Høyre er imidlertid sterkt imot. Det siste Høyre gjorde før sommeren, var å foreslå å gjeninnføre betaling på samtlige ferger i Norge.

Hva ville blitt konsekvensen, dersom Høyre fikk gjennomført sitt ønske? Jo, en lang rekke med ferger i Troms ville igjen krevd betaling. Dette gjelder fergesambandene Hansnes – Reinøy, Mikkelvik – Bromnes, Bellvik – Vengsøy, Rotsund – Havnnes – Uløybukt, Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret, Hansnes – Karlsøy – Vannøy.

Regjeringen sørger også for at sambandet Stornes – Bjørner blir gratis fra og med 16. august, noe Høyre er imot. Dersom Høyre fikk viljen sin, ville kostnadene til mange familier som er avhengig av disse fergene i Troms kunne økt med flere tusen kroner hver eneste måned. Kostnadene til næringslivet ville også økt betydelig.

Høyre førte både i regjering og nå i opposisjon en konsekvent politikk for sentralisering av Norge. I sin nylig utgitte bok nærmest latterliggjør Høyre-leder Erna Solberg behovet for distriktspolitikk. Solberg hevder at «Det er neppe mulig å opprettholde dagens bosettingsstruktur med den befolkningsutviklingen vi ser nå». Solberg forklarer pessimismen med at distriktene trenger «En dæsj urbanitet» slik at det blir mulig «å finne en ny kjæreste uten å bli det store samtaleemnet i bygda».

Senterpartiet og regjeringen synes verken norske distrikter eller distriktspolitikk er latterlig. Tvert imot har vi et soleklart mål: Vi vil utvikle hele Norge.

Det er veldig få land i verden som har klart det Norge har klart: Å sikre bosetting og aktive lokalsamfunn over hele landet. Norge er ikke lenger Norge, dersom lokalsamfunnene våre langs kysten, i fjellregionene, eller i Innlandet forlates. Dersom jordene legges brakke, skogene gror igjen og fiskeværene legges ned. Vi skal klare å ta vare på hele Norge.

Gjennom klok politikk, nasjonalt eierskap over våre felles eide naturressurser og ikke minst et arbeidsomt folk, har vi klart å utvikle hele det fantastiske landet vårt. Dette skal vi være stolte av. Og vi skal bare kjempe enda hardere for at hele Norge, inkludert kyst- og øysamfunnene våre, skal oppleve vekst og utvikling.

Ett av de konkrete grepene vi har gjort, er derfor å innføre gratis ferge.