Til tross for at vi i Norge regner oss for å være et likestilt samfunn er det mange ting som fortsatt er urettferdige, og flere områder der vi dessverre langt fra er likestilte. I dag vil vi snakke om to av dem: Likelønn og kvinnehelse.

Kvinner tjener fremdeles bare 87,9 kroner per hundrelapp menn tjener. Fortsetter vi i dette tempoet vil det ta 50 år før vi oppnår likelønn i Norge. Det betyr at dagens kvinnelige studenter aldri vil oppleve å tjene det samme som sine mannlige medstudenter.

Dette hører ikke hjemme i det 21. århundret. Hvorfor skal en ingeniør få høyere lønn enn en sosionom, når begge har tre års utdanning? Selvsagt finnes det mange kvinnelige ingeniører, men fortsatt er mennene i flertall. Og kvinnene er i desidert flertall blant sosionomer.

Vi må snakke både sant og mer om verdiskaping og verdsetting av arbeid. Verdier skapes både i privat og i offentlig sektor. Å bygge en god oppvekst for barn er på sikt veldig mye verdt for et samfunn.

Hva svarer vi når neste generasjon spør hvordan vi kunne la det skje? Hvorfor de kvinnedominerte yrkene med svært viktige velferdsoppgaver blir lavere verdsatt?

Det er bunnløst urettferdig at faktorer som kjønn, etnisitet og seksuell orientering skal være avgjørende for lønns- og arbeidsvilkår. Det er et uomtvistelig faktum at kvinner tjener mindre enn menn i Norge. Nå må vi slutte å diskutere statistikk. Nå må vi handle, og vi må handle sammen. Vi må sørge for at flere kvinner får tilgang på hele, faste og trygge stillinger. Det gir en inntekt å leve av. Det betyr frihet og selvstendighet for flere.

Heltidssatsing er noe av det viktigste vi kan gjøre for å øke kvinners lønn, styrke deres posisjon i arbeidsmarkedet og gi dem mer makt over egen hverdag. Heltid gir ikke bare økt inntekt, men også mer frihet og forutsigbarhet i hverdagen.

For da kan flere kvinner be om lån i banken til å kjøpe seg sin egen bolig, eller gå fra en voldelig ektemann – fordi de har penger det går an å starte et annet liv med.

I tillegg må vi sørge for mer åpenhet om lønnsforskjeller, og bevisstgjøre arbeidsgivere om retten lik lønn for likt arbeid. Vi må vi jobbe for økt mangfold i arbeidslivet, på tvers av tradisjonelle og kjønnsstereotypiske utdannings- og yrkesvalg.

Det er over 20 år siden det første Kvinnehelseutvalget leverte utredningen som viste helsevesenets gjennomgående mangler på kjønnsperspektiv og kjønnsspesifikk kunnskap. Til tross for nye strategier og velmenende tiltak, er det fortsatt store kunnskapshull innenfor kvinnehelse.

Kvinner og menn har ofte ulike helseplager, ulike symptomer på lik sykdom og forskjellige reaksjoner på behandling. Kroniske sykdommer som oftere rammer kvinner, har lavere status både i befolkningen og i den medisinske verden, sammenlignet med såkalte «blålyssykdommer».

Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, men siden tidenes morgen har den mannlige kroppen vært utgangspunktet for majoriteten av medisinfaglig forskning. Det er et tankekors at endometriose er så lite kjent, og at det mangler et fullverdig behandlingstilbud, når over 10 prosent av kvinner lider av det. Samtidig kutter regjeringen i både abort- og fødetilbud, til tross for lovnader om satsing på kvinnehelse.

Fellesorganisasjonen (FO) er et kvinnerikt forbund med over 80 prosent kvinnelige medlemmer. Vi er et feministisk forbund fordi vi ser at likestillingskampen fortsatt ikke er i mål, og at samfunnsstrukturer bidrar til å opprettholde systematiske forskjeller mellom kjønnene. Som fagforening bruker vi vår makt til å styrke kvinners posisjon i arbeidslivet, som igjen bringer oss nærmere likestilling.

Likestilling er verdt å kjempe for, og vi i FO gir oss aldri.

Gratulerer med dagen, alle kvinner. God kampdag.