Vi må trå til. Vi som samfunn vil ha flere ut i jobb, vi vil ha flere barn og vi vil ha bedre barnehager. Det er prisøkninger på det meste. Flere og flere sliter med å få endene til å møtes. Vi kan ikke ha det sånn.

Barnehageopptakene i Tromsø er to ganger i året nå. Foreldre som får barn i januar må vente helt til august året etter for å få plass i barnehager. Det er sju måneder etter at permisjonen er ferdig. For foreldre vil dette si sju måneder ulønnet permisjon.

Det gjør det vanskeligere for barnefamilier å planlegge fremover, kombinert med økte priser blir det stadig dyrere for småbarnsforeldre. Sånn kan vi ikke ha det. Foreldrepenger gir ikke rett på full utbetaling av feriepenger, noe som kan minske mulighetene for å forlenge permisjonen med nesten ubetalt ferie.

Det andre som er skremmende er at ulønnet permisjon ikke gir grunnlag for sykepenger om den som tar det skulle bli syk. Det må heller ikke sees bort i fra at noen av disse foreldrene jobber i barnehager selv, og derfor ikke kan komme tilbake til jobb etter endt foreldrepermisjon. Det minsker også tilgangen på barnehageansatte, samt øker presset på de ansatte og antall barnehageplasser.

Løpende opptak i barnehager er ikke alene løsningen, men vi i Tromsø Senterparti vil jobbe for å få det innført. Vi trenger løpende opptak i barnehager av flere grunner, en av de er at ingen skal måtte stå i en situasjon der de ikke har råd, bare fordi babyen kom i januar istedenfor i september.

Vi vil ikke at foreldre skal slite unødvendig fordi de får flere barn. Det er også viktig å tenke på alle ringvirkningene dette kan ha på flere områder i samfunnet vårt. Løpende barnehageopptak gir en tryggere ramme for nye foreldre, og samtidig håper vi dette kan bidra til at de holder seg boende i vår vakre kommune, dette vil vi i Senterparti jobbe for.