Det magiske tallet for mer demokratisk styring i Troms fylke er 13

foto