Hvilken grunn har vi til å feste lit til disse forsikringene? Vi vet så inderlig godt at partikameratene hans sitter i regjering og gjør stort sett ikke annet enn å fylle statskassa med penger som Frp lokalt ikke nevner med et eneste ord i lokalpolitikken.

Vi snakker nå avgifter og gebyrer som samlet sett overstiger selv det selv fantasien vår tåler. En eneste stor avgiftskampanje har regjeringsdeltakelsen deres blitt til nå. Siv Jensen grafser til seg penger som hun igjen deler ut til de mer velstående blant oss, og de lokale heltene holder klokelig kjeft og lar oss betale så det svir.

Når herr Jørgensen nå er ute og garanterer at de aldri vil samarbeide med Høyre om partiet går for bompenger til tromsøbilistene, er det akkurat like tynt og hult som da ministrene deres reiste rundt og garanterte E8- bygging og bompengefri traseer i de foregående valgkampene. Frp har gjort dobbeltkommunikasjon til et politisk verktøy, fordi de har oppdaget at velgerne egentlig gir blaffen i hele greia.

Etter valget kan de likegodt finne på å snu og si at siden de ikke styrer alene så blir det slik det blir. I virkeligheten legger de seg nok en gang flate for Høyre, som de pleier. Dette er antakelig så mye garantien til Bjørn Gunnar Jørgensen er verd. Tror mange i Høyre bare gjesper av denne dobbeltkommunikasjonen. De vet godt at når valget er overstått vil alt endre seg når dørene i forhandlingsrommet er lukket for innsyn utenfra.

Hadde Blomseth og Sandnes blitt valgt som listetopper, ville en kanskje sett litt annerledes på det. Det ville kanskje blitt en noe hardere nøtt for Høyre å tygge på. Nå vet vi at Høyres kandidat, Jens Johan Hjort, med brask og bram har gått inn for bompenger her i byen og setter stillingen sin som ordfører inn på det.

Ikke bare det, men han sier at det er et av de viktigste grepene for at byen skal fremstå som troverdig i sine ambisjoner om fortsatt vekst. Betyr dette da at herr Jørgensen ikke kan stemme på Hjort ved ordførervalget heller, siden denne kandidaten nå fronter bompenger og byvekstavtale på vegne av sitt parti?

Vi aner at irritasjonen mot bompenger og innkrevingen av dem til 600 millioner er betydelig ute hos velgerne. Frp kommer derfor til å skuffe inn en del stemmer på dette. Det blir nok en stor sak i valgkampen, og da gjelder det å legge ut et godt åte tidlig slik at fiskene, les velgerne, kan ta agnet i tide. Om en imidlertid kjenner denne gjengen rett, vil åtet fastne i halsen på mange når de oppdager at partiet plutselig har solgt hele greia for en varaordfører og et par byrådsjobber.

Hva med styringsmodellen? Skal det innføres byråd igjen som sist de hadde makt her i byen? Forslaget om dette ble fremmet i denne perioden og kan derfor føre til nok et eksperiment i en byrådsmodell som valget vraket sist, fordi den kostet den kommunale skjorta da den ble innført.

Da satt gallionsfiguren Jens Johan Hjort på kontoret sitt oppe i tredje, mens byrådet hadde møte og bestemte alt mellom himmel og jord i sitt eget møte som hverken ordføreren eller pressen hadde adgang til. Skal dette bli prosedyren denne gang også? Jens Johan synger inn stemmene, men andre skal bestemme politikken slik Øyvind Hilmarsen og gjengen rundt ham gjorde det siste gang de styrte byen.

Det eneste ordføreren fikk være med på da var å sitte i dette famøse badekaret på Templarheimen sammen med han som i realiteten var sjef i kommunen, Øyvind Hilmarsen. Og med det påfunnet dra kommunen inn i en gjeldskrise vi aldri har sett maken til her i byen. Da var han plutselig god nok, Hjorten.

En skal ikke ha for sikre meninger om hvordan utfallet av valget kommer til å bli. Det kan gå begge veier. Det er faktisk nesten et år igjen til stemmene skal telles. Vil bare gjøre oppmerksom på at selv om mange velgere her ute glemmer nitti prosent av svadaen før valget, så er det noen av oss her ute som har lagt oss et par småting på minnet. Det hadde derfor ikke skadet om Frp leverte en skriftlig garanti for løftene til partiets førstekandidat slik at de ikke etterpå kan si at de var feilsitert i pressen og kalle hele bløffen sin for «Fake News». Det er bare et hav mellom dem og Donald Trump.

Om så ikke skulle skje vil en måtte dra julenissen inn i dette siden vi nærmer oss den gode tiden i julen. Alle vet at verkstedet til julenissen er et travelt sted i denne tiden. Gaver skal lages og pakkes, reinsdyrene skal fores og trimmes for å levere pakkene til alle de som har oppført seg bra det siste året.

Er Bjørn Gunnar Jørgensen en av dem, eller har han fått seg jobb som en av julenissens hjelpere?