Selv om det er allment kjent at det ikke er nok gode hjem til alle dyr, er det fortsatt mange som avler på dem. Det er fare for at mange av disse dyrene kommer i dårlige hender.

Det er mye som tyder på at Norge har et ulovlig hundekampmiljø, og det er også marked for rasehunder til valpefabrikker i utlandet.

En spørreundersøkelse fra 2008 blant reptileiere viste at over halvparten helt eller delvis fôrer reptilene sine med levende smådyr. Ifølge Mattilsynet holdes anslagsvis 100.000 reptiler og amfibier illegalt som hobbydyr i Norge.

Disse miljøene kan benytte seg av dyr som gis bort på annonsesider.

Men også dyr som får et hjem risikerer lidelser. Mange blir dumpet i ferietida, og noen blir kastet levende i søppelcontainere, druknet eller avlivet med andre lovstridige metoder.

Selv om det anses som ansvarsfullt å levere kattunger til dyreklinikker for avliving, så bør folk tenke på at det å anskaffe dyr betyr forpliktelser ut dyrets levetid.

Utallige katter går vinteren i møte som hjemløse, mange som følge av at de roter seg bort som kattunger, før retningssansen er utviklet. Uten hjelp dør de oftest av sult, kulde og sykdommer.

Fugler, kaniner og smågnagere kan gå fra hånd til hånd. De har komplekse behov og trenger plass til livsutfoldelse i et stimulerende miljø og i samvær med artsfeller, utendørs i sommerhalvåret. Kaniner har lett for å utvikle smertefulle skjelettskader ved inaktivitet, fugler kan miste evnen til å fly.

Flokkdyr og kolonidyr som holdes ensomme i bur vil ofte ende opp apatiske og deprimerte.

Vær med å stoppe disse lidelsene. Kastrer katten din, så unngår du å bidra til flere hjemløse katter.

Det vil også bedre de hjemløse kattenes sjanse til å få nye hjem. Unngå å drive avl på dyr, men sørg heller for at dyrene som allerede er født har et så optimalt liv som mulig.

Adopter dyr fra hjelpesentrene i stedet for å kjøpe fra oppdrettere. Det er allerede altfor mange dyr som lider av vanstell og hjemløshet - ikke bidra til at det blir flere.