Ferske tall fra Miljødirektoratet viser at utslippene i Tromsø går opp med 0,3 prosent fra 2018 til 2019. Det er dystre tall i en tid der vi verken har tid eller råd til å fortsette å forverre klima- og naturkrisen.

Da er det både pinlig og svært skuffende at Pål Julius Skogholt (SV) og Aps Brynjar Andersen Saus ikke ser ut til å ta dette det minste seriøst. Deres svar på økningen i klimagassutslipp – som har skjedd under deres ledelse – er dårlige unnskyldninger og tamme trøsteord som at «det er ikke hyggelig». Denne reaksjonen blir ekstra pinlig fordi deres partier ikke bare styrer Tromsø, men også i fylket hvor utslippstallene er enda mørkere.

foto
Kriss Rokkan Iversen, nestleder i MDG og gruppeleder for fylkestinget i Troms og Finnmark Foto: Siri Døsen / MDG

En slik utslippstrend er mer alvorlig enn «ikke hyggelig». Man skulle tro at AP og SV er kjent med den alvorlige klima- og naturkrisen vi står midt oppi. Man begynner jo å lure når de mener at det er «positivt at oppgangen er markant lavere enn i fjor». Vi har verken tid eller råd til å være fornøyde med en økning i utslipp, selv ikke om det er en svakere oppgang enn tidligere. Det eneste som er godt nok er en sterk nedgang. Der har ikke SV og AP levert.

Disse utslippstallene viser konsekvensen av en slapp klimapolitikk fra før vi i MDG kom på banen. Heldigvis er vi i nå i posisjon i Tromsø og et resultat av dette er en forventet nedgang fremover. Klimasaken er avhengig av dugnadsånd og samarbeid. Nå må alle politikere i kommunen innse alvoret og brette opp ermene. Vi trenger vi handlekraftig klimapolitikk.

Skal vi få til det må vi starte med å ha gode verktøy og data for utslipp. Mange har kanskje erfart i privatøkonomien at det blir krøll uten et budsjett. Det samme gjelder for klimapolitikken. Vi må vite hvilke utslipp vi har, hvilke tiltak vi kan bruke og effekten av disse. I årevis har vi manglet slik oversikt i Tromsø. Nå har vi imidlertid fått vedtatt Tromsøs første klimabudsjett. Det gir oss helt ny handlekraft i klimapolitikken og vil få store positive konsekvenser.

Det er fantastisk å se at Tromsøs innbyggere gjør en innsats for å begrense utslipp fra biltrafikken. Samtidig skal ikke ansvaret hvile på forbrukeres skuldre alene.

For å begrense biltrafikken enda mer blir det viktigste grepet å innføre bompenger samt gang-, sykkel- og kollektivtiltakene som bompengene skal finansiere. Det skal være lett å velge rett, og vanskelig og dyrt å forurense.

Posisjonen har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 85 prosent innen 2030. Det er et ambisiøst og konkret mål, som MDG sto i bresjen for å få på plass. Men mål må følges opp med handling hvis de skal oppnås.

Min klare beskjed til Skogholt og Saus er derfor at det må bli slutt på unnskyldningene! Det haster å gjøre tiltak som monner, i et tempo som gjør at vi når målene vi har satt oss. – Det er kun MDG som er garantisten for dette.