I år er det enda viktigere å tenke sikkerhet til sjøs!

Forfatterne av debattinnlegget påpeker viktigheten av båtsikkerhet. Foto: Leif Andersen/Kystverket