Nå viser Frp sitt sanne ansikt som redernes varmeste forsvarer, og ikke et parti for sjøfolk flest. De fagre løftene fra Frp-politikere den siste tiden har dessverre bare vært tomme ord.

Dette ble klart da næringskomiteen på Stortinget nylig sluttbehandlet et forslag fra Ap om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart. Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen vil endre NIS-forskriften og åpne opp for at Color Line kan erstatte 700 av de ansatte på Kiel-fergene med mannskap som kan jobbe for en lønn det ikke er mulig å leve av i Norge.

Situasjonen nå er at Color Line går godt og konkurranseulempen mot Danmark har blitt mye mindre. Likevel vil regjeringen åpne for å sette 700 sjøfolk på land, kun for at eierne skal kunne bli enda rikere.

Dette viser med tydelighet at vi har en regjering som er mer opptatt av å fylle opp redernes lommebøker enn å ta vare på norske arbeidsplasser.

Til tross for løfter om det motsatte, er Frp med på seilasen. Det er trist, særlig når endringene er helt unødvendige og basert på et særs tynt grunnlag med uante konsekvenser.

foto
Terje Lien Aasland. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Arbeiderpartiet frykter at det starter et kappløp mot bunnen i det nordiske fergemarkedet hvor de med dårligst vilkår for sjøfolk vinner. Ap har tidligere foreslått å stoppe hele endringen, men ikke fått flertall. Siden konsekvensene var dårlig belyst, foreslo vi å utsette og utrede saken.

Vårt forslag fikk ikke flertall, men et flertall i komiteen mener at regjeringen må ta en gjennomgang av forutsetningene for endringene på nytt.

Uansett om tallgrunnlaget gjennomgås på nytt, så vil det ikke belyse spørsmålet om endringen vil føre til et kappløp mot bunnen i lønns- og arbeidsvilkår i fergetrafikken. Det er heller ingen vilje til å se på andre tiltak for å sikre viktige norske arbeidsplasser på utenlandsfergene.

Jeg er skuffet over at Frp, Høyre, Venstre og KrF ikke vil ta norske og nordiske sjøfolk på alvor og behandle denne saken skikkelig.