Sjøen skal være trygg for alle

BÅTHYGGE: Mange benytter sommer og fritid om bord i båt. Innleggsforfatteren mener faremomentene ved promille og båtliv er underkommunisert. Illustrasjonsfoto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen