Båtferie frister mange av oss, og det er meldt om rekordhøyt antall båter på sjøen i sommer. Det gjør det ekstra viktig at du ferdes edru.

Dessverre gjør ikke alle det, og det virker for meg som at folk ikke helt tar inn over seg farene ved alkoholkonsum og båtkjøring. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men også andre som ferdes på sjøen.

Svekket syn, langsomme reflekser, dårligere reaksjonstid og koordinasjon. Dette er kjennetegn på 0,8 i promille – og etter loven er det helt greit å kjøre båt med slike indikasjoner. Promillegrensen legitimerer hardfyll på «bøljan den blå».

foto
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk Foto: Henrik Pettersen Sunde / MA - Rusfri Trafikk

Den norske promillegrensen for førere av fritidsbåter er faktisk blant de høyeste i hele Europa. Dette til tross for at vi har en vanskelig kyst med skjær, øyer og holmer som gjør det ekstra utfordrende å navigere trygt. Med det øker sjansen for fatale hendelser.

Og fatale hendelser har vi dessverre sett for mange av. Totalt har 101 personer mistet livet knyttet til fritidsbåtulykker de siste fire årene – hvorav 38 av dem som ble funnet, var ruspåvirket. I fjor var halvparten av de omkomne påvirket av alkohol.

Det kan virke som faremomentene ved promille og båtliv er underkommunisert. En meningsmåling gjennomført av Kantar på oppdrag for MA – Rusfri Trafikk avslører at 23 prosent av båteierne mener det er greit å kjøre båt og drikke alkohol.

Faktumet at én av fire ikke ser problemet med å fyllekjøre til sjøs, er ganske skremmende. «Alle» vet at det er påbudt med flytevest, derimot er det tydeligvis ikke like stor bevissthet rundt farene ved å kombinere alkohol og båtkjøring. Jo høyere promillen er, desto større er risikoen for at du gir blaffen i livreddende sikkerhetstiltak og overvurderer egne evner. Havner du i vannet og er beruset, halveres overlevelsestiden.

Så ta ikke sjansen på å kjøre båt i påvirket tilstand – sjøen skal være en trygg arena for alle. Nyt sommeren!