Den krevende økonomiske situasjonen til Tromsø kommune var varslet, men tverrpolitisk ignorert. I valgkampen utfordret KrF de andre partiene gjentatte ganger om svak kommuneøkonomi. Både de rødgrønne og Høyre svarte med hoderist og politiske overbud.

Gjennom hele valgkampen advarte KrF om at Tromsø kommunes økonomi er sårbar og utfordrende. Vi kunne derfor ikke love like mye som de rødgrønne og Høyre gjorde under valgkampen. Tromsø kommunes regnskap for 2023 er en bekreftelse på KrFs bekymringer om svak kommuneøkonomi.

Da regnskapet for 2023 ble fremlagt var de rødgrønne raskt ute med å fortelle at de er opprørte og overrasket. Høyre som største opposisjonsparti følger etter med å si at de er forferdet. Fremleggelsen er ikke sjokkerende for alle som har lest tidligere årsmeldinger og regnskap for Tromsø kommune. Varslene fra administrasjon har gjentatte ganger stått svart på kvitt, men dette passet dårlig inn i en valgkamp der H og Ap konkurrerte om å love gull og grønne skoger.

Jeg er også skuffet over hvor dårlig det står til med kommuneøkonomien i Tromsø. Samtidig er det en bekreftelse på at KrFs prioriteringer av lovpålagte oppgaver som helse, omsorg og oppvekst er en riktig politikk.

På oppløpssiden av valgkampen utfordret jeg ordfører Gunnar Wilhelmsen om den krevende kommuneøkonomien i en debatt i Kroken. I debatten advarte KrF om en utfordrende kommuneøkonomi og understreket viktigheten av nøkternhet. Bekymringene ble avfeid av ordføreren med en kommentar om at de rødgrønne overtok et konkursbo fra H/Frp, men nå er alt så å si i orden. Det var ingen forståelse for KrFs bekymringer om en krevende økonomisk situasjon i Tromsø kommune.

Den nye perioden i kommunestyret har startet med nye overbud og økonomiske prioriteringer foretatt med bind for øynene. De rødgrønne og Høyre har flesket til med å love å bygge Kulturkvartalet. Et prosjekt med en prislapp på flere milliarder kroner.

I februar bestemte nevnte partier hvilken tomt Kulturkvartalet skulle bli bygd på. Tomten heter Mack Øst og har en prislapp på 200 millioner kroner. Det er vanskelig å ta innover seg at mens utdanningssektoren, eldreomsorgen og øvrige helsetjenester må gjennomgå kutt, så vil Høyre sammen med de rødgrønne bruke enorme summer på Kulturkvartalet.

Økonomisk ansvarlighet er lite sexy og gir kanskje ikke like mange stemmer og spenstige medieoppslag. Men orden i vår egen økonomi må være jobb nummer én for det nye kommunestyret. Tiden der de store partiene lukker øynene for kommunens økonomiske situasjon må slutte nå! De viktigste oppgavene i kommunen er eldreomsorgen og barns oppvekstvilkår – de må ikke drukne i prestisjefulle kulturkvartal.