I Tromsø går debatten ennå rundt kommunestyrets nei til nye oppdrettskonsesjoner i åpne sjøanlegg. Tromsø Arbeiderparti har i partiprogrammet vedtatt at «.. all vekst innenfor oppdrett av fisk skal skje i lukka anlegg på sjø og land.» I et innlegg i iTromsø på mandag slår partiet fast at «hyllevare» for denne teknologien ennå ikke finnes. I et prosjekt vi i Nofima leder bruker vi og 19 partnere 198 millioner kroner på å utvikle slik teknologi.

Over sommeren oppsummerer vi deler av forskningen under Aqua Nor i Trondheim–Norges suverent viktigste messe for oppdrett. Prosjektet heter CtrlAQUA. Det er organisert som et innovasjonsdrevet forskningssenter og strekker seg over åtte år. Vi er halvveis og Forskningsrådet er godt fornøyd med resultatene. Med oss i prosjektet har vi en rekke bedrifter, andre forskningsinstitutt og universiteter.

I arbeidet for en mangfoldig teknologibase i oppdrett jobber vi også tett med Sintef Ocean som har et tilsvarende prosjekt kalt Exposed. Vi forsker på lukkede og semilukkede anlegg mens Sintef utvikler kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt oppdrett på eksponerte lokaliteter.

Forskningsarbeidet på lukkede og semilukkede oppdrettsanlegg ledes fra vår stasjon på Sunndalsøra, men våre forskere ved hovedkontoret i Tromsø har også mye kunnskap på dette området. Jevnlig har vi politikere på besøk for å oppdatere seg på den siste kunnskapen innenfor fiskeri og oppdrett. Eksempelvis avtalte vi nylig et miniseminar med Stortingets forsknings- og utdanningskomité når de kommer til Tromsø i slutten av september.

Alle politikere er hjertelig velkommen til oss og vi skreddersyr foredrag for de områdene de ønsker å få mer kunnskap om. Som et ledende matforskningsinstitutt har vi forskere med spisskompetanse både innenfor fiskeri, oppdrett og landbasert matproduksjon. Til høsten arrangeres Arctic Innovation Week i Troms og Finnmark. Vi skal delta og tar gjerne plass på scenen under Næringslivdagen i Tromsø, som arrangeres som en del av innovasjonsuken.

I mandagens innlegg i iTromsø har Tromsø Arbeiderparti rett i at lukkede og semilukkede oppdrettsanlegg ennå ikke er hyllevare, men det er vårt mål med CtrlAQUA, riktignok for fisk opp mot ett kilo. Teknologien skal bli hyllevare, og de neste fire årene håper vi på store fremskritt før vi avslutter prosjektet i 2023.

Nofima er et forskningsinstitutt med stor vekt på biologi og som biologer er vår første prioritet hva som er det beste for fisken. Å ha laks i lukkede anlegg helt fram til slakt er ukjent terreng, og vi håper at teknologiutviklingen kan foregå i et tempo slik at vi får følge med hvordan fisken tolererer det å ikke får tilgang til sjøfasen, men isteden må være på land hele livet. Ansvaret om riktig tempo på denne utviklingen ligger både hos industrien og myndighetene.

OECD har sagt at verdiskapingen fra havet skal dobles fra 2010 til 2030, og det er et faktum at sjømat bare står for 6,5 prosent av verdens proteinproduksjon. Det i en verden som stadig trenger mer protein. Norske myndigheter er tydelige på at lakseproduksjonen skal øke i årene som kommer. En økt produksjon må skje på en trygg og bærekraftig måte, og på fiskens premisser.

Forskning og innovasjon skal bringe næringen videre og andre løsninger kan være aktuelle og riktige, inkludert forbedring av tradisjonelle merder. I den utviklingen må teknologi må ta hensyn til biologi.

Prosjektleder Åsa Maria Espmark legger om halvannen måned fram smakebiter fra forskningen under Aqua Nor i Trondheim. Foredraget er åpent for alle og ønsker politikere mer informasjon, er det bare å gi beskjed. CtrlAQUA er finansiert av Forskningsrådet og industripartnere, og kunnskap fra offentlig finansiert forskning skal komme alle til gode.

Det finnes også mye informasjon på ctrlaqua.no.