Til Nord-Norge kommer det årlig rundt 500.000 nordlysturister. Av disse havner cirka en femtedel i vårt nærområde. Tromsø har på rekordtid bygd opp en turistindustri for å ivareta disse, og må hevdes å være best i klassen når det gjelder å legge til rette for behovene. Byen har et bredt utvalg innen både reinspann, hundespann, slalåm, langrenn, aking, nordlys- og hvalsafari. I tillegg kan Tromsø tilby flere restauranter, barer og kafeer enn noen andre arktiske steder.

Det eneste problemet er at gleden koster det hvite ut av øynene. La oss si at det kommer en familie med mor, far og tre barn i tenårene på besøk. De skal være i Tromsø i en uke, og har planer om fire aktiviteter: snøscootertur til fjells med reinsdyrflokk, en dags hundesledeekspedisjon, hvalsafari og nordlystur. Dette koster da henholdsvis 2.900 kr, 1995 kr, 2.490 kr og 1.750 kr per person, i sin enkleste form. Ganger man med fem, får man 45.675 kroner. Om man legger til en reise for fem stykker på cirka 30.000 kr tur-retur, seks overnattinger til rundt 18.000 (hvis man har til sammen tre rimelige rom) og mat og drikke, som med ubeskjedne tromsøpriser fort blir 1.000 kroner i døgnet per pers, får man – «katching» – en totalsum på rett under 130.000! På én uke. Forutsatt at man kun planlegger aktiviteter fire av de syv dagene.

Når man så lufter forslaget om en turistavgift på toppen, er det naturlig nok noen som steiler. «Nå må vi slutte å tro at det bare er å innføre en ny avgift hver gang vi møter på et problem! Enten kan vi se på turismen som økt slitasje, eller så kan vi se på det som noen som legger igjen penger i lokale bedrifter, som igjen betaler skatt. Skal vi ta betalt av turister som sykler på kommunale veier også da, kanskje?», sier Erlend Svardal Bøe (H).

Regionskontakt for NHO Reiseliv i Nord-Norge, Gunnar Nilsen, er også skeptisk: «Det vil skape et høyere prisnivå i bransjen – en bransje som allerede sliter med veldig små marginer, til tross for økt trafikk», sier han.

Nilsen mener at skatte- og avgiftsnivået i Norge gjør de norske destinasjonene spesielt følsomme for prissvingninger. «Kundene er veldig prisbevisste og er hele tiden på jakt etter bedre tilbud», sier han.Forslagsstiller Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener en slik avgift kan brukes til å gjøre blant annet Charlottenlund mer tilrettelagt for turister. Han foreslår blant annet flere og bedre toalettfasiliteter og flere gapahuker.

Han får støtte fra reiselivsoperatørene, men med ett forbehold. «Så lenge avgiften brukes på å bedre forholdene for turistene, er dette bra. Vi trenger mer og bedre skilting og bedre infrastruktur», sier Ivar Haugen, daglig leder i Tromsø Safari. Han understreker imidlertid at avgiften utelukkende må brukes til reiseliv. «Det er veldig stor forskjell på en turistavgift for å bedre situasjonen for turistene, og å måtte betale «leie» av offentlige områder til kommunen for å bruke Charlottenlund», sier Haugen.

Også Knut Schreuder, daglig leder i reiselivsfirmaet Farout, er åpen for forslaget: «Vi driver mye med cruiseturisme, og havneområdet hvor cruiseskipene legger til i Breivika trenger en oppgradering. Hvis vi har en garanti om at en slik avgift ikke går ned i kommunesluket, men til konkrete tiltak for reiselivet og turister, er jeg positiv til en slik frivillig ordring» Hvis avgiften blir relativt lav, la oss si 20 kr per turist, vil det bidra 1 million kroner per år til drift og vedlikehold.

Dette vil kunne gi mer brøyting, tråkking av skiløyper, prepping av akebakker, skøyteis og vedlikehold av benker, gapahuker og lignende. Personlig deler jeg ikke regionskontakt for NHO Reiseliv i Nord-Norge sine bekymringer om at næringen vil lide som følge av noe slikt. Særlig ikke når reiselivsoperatørene ser ut til å være tilhenger av forslaget. Forutsetningene som gis for bruken av disse pengene, bør imidlertid defineres svært strengt.

Og uansett hva bransjen nå tror – til syvende og sist blir det spennende å se hva turistene sier om at det blir enda dyrere på klodens høyest prisede reisedestinasjon.