Utover at mange har blitt syke, har også koronapandemien enorme økonomiske og frihetsberøvende konsekvenser. Vi ser en oljeetterspørsel i fritt fall med følgeskade av priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia som har resultert i en skadelig lav oljepris. Som følge av reiserestriksjoner, forbud, og karantenebestemmelser har flytrafikken nærmest stoppet opp, og tusener står i fare for å miste jobbene sine.

Norwegians fire bemanningsselskaper i Sverige og Danmark har allerede begjært seg konkurs, og skjer det ikke noe peker alle piler på at moderselskapet er på tur samme vei. Reiselivsnæringen i Norge opplever bom stopp, hoteller, rorbuer, og mange andre aktører opplever at fulle ordrebøker blir tomme. De om lag 225 000 arbeidstakerne som er sysselsatt i Oljesektoren opplever usikkerhet rundt sine jobber.

Dersom vi tar et steg tilbake, og ser bort fra at dette denne gangen er konsekvensene av et virus, er det ikke ellers mye som høres litt kjent ut?

Vi skal da ikke fly, men ha flyskam, og for så vidt reise kun med tog eller sykkel, og bare de togene som ikke bruker diesel. Turismen her til lands må da nødvendigvis få seg en knekk lik den vi opplever i dag da fly, skip, og til og med bil, er fremkomstmiddelet som er tilgjengelig. Oljenæringen skal legges ned, og det fortest mulig. Den skal erstattes av «grønne innovative løsninger» hva nå dette skulle være. Vindmøller er det i alle fall ikke, for de er det nemlig ingen som vil ha andre plasser en der de ikke selv bor, og da blir det fort komplisert.

Så hva er da poenget som skal frem her? Det vi dag opplever er langt på vei det samfunnet som MDG, Venstre, og til og med deler av Arbeiderpartiet drømmer om. I en særstilling kan vel MDG sies å være som nærmest kan sette grønn hake i margen flere plasser i sitt partiprogram.

Fremskrittspartiet har selvfølgelig aldri vært motstander av nye innovative og bedre løsninger. Men disse må da også komme uten at subsidiene blir så store at det fremstår som kunstig åndedrett, og at det kan forsvares som rettferdig og fornuftig ovenfor skattebetalerne. Ufornuftig ideologisk pengebruk er ingen tjent med, og markedet vil sørge for at nye, innovative, og fornuftige løsninger, utkonkurrer de gamle og utdaterte - slev om de går på diesel eller bensin.

Så kan det avslutningsvis påpekes at det sjeldent har passet bedre for disse som med store overskrifter har snakket om «det grønne skiftet», og «nye grønne innovative løsninger», lanser disse nå.

Alle som er permittert, har mistet jobben, eller som kanskje synes sin oljerelaterte arbeidsplass kan virke usikker, de venter å høre fra dere!