Regjeringen har nå bestemt seg for å legge bort de 13 områdene som Nasjonal ramme pekte ut som mest egnet for vindkraft. Konsesjonsreglene skal endres, og det skal lages ny politikk for vindkraft på land. Regjeringen har også sagt at pausen i behandlingen av nye konsesjonssøknader fortsetter inntil den nye politikken er på plass.

foto
ARTIKKELFORFATTER: Per Hanasand. Foto: Marius Dalseg

Vi i DNT har i tillegg bedt om at det gjennomføres nye kartlegginger av naturverdiene i områder hvor det allerede er gitt konsesjoner. Mange vindkraftkonsesjoner er innvilget mot tydelige anbefalinger fra Miljødirektoratet om ikke å tillate utbygginger.

Vi kan ikke bygge ut mer vindkraft før vi klarer å gjøre det på en måte som ikke ødelegger norsk natur for fremtidige generasjoner. Vi er mange som har ønsket oss mer nasjonal styring i vindkraftpolitikken. Nasjonal ramme kunne vært et verktøy for å sikre det, men viste seg i praksis å øke konfliktnivået, ikke redusere det.

Regjeringen har nå en ny sjanse, og DNT har valgt å ta regjeringen på alvor når den sier at det skal lages en ny politikk for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep. Verdien av urørt natur kan ikke settes til null. Da vinner hensynet til energiproduksjon hver gang. Vi trenger også bedre systemer for medvirkning, og mye større åpenhet om hvordan myndighetene vekter de ulike hensynene i konsesjonssaker.

Tidligere denne måneden fikk vi nok en bekreftelse på hvorfor vi trenger en ny vindkraftpolitikk. Seks ordførere fra kommunene rundt Sognefjorden har bedt regjeringen gripe inn og stoppe planleggingen av nye vindkraftanlegg i sine områder.

Til tross for at de seks kommunene har vedtatt at de ikke ønsker flere anlegg, er utbyggere nå i gang med å planlegge nye prosjekter. Kommunene sier at den naturen som ikke allerede er utbygd er av så stor lokal, regional og nasjonal verdi for friluftsliv og reiseliv, at den ikke bør bygges ut til vindkraftformål.

Det er ikke gitt at alle kommuner er like forutseende. Trang kommuneøkonomi og signalene om at kommunene bør sitte igjen med en større del av kaka ved utbygging av vindkraft kan få flere kommuner på gli. Da trenger vi et konsesjonssystem som tar langt større hensyn til naturverdiene.