Jeg er glad for at helsesjefen i Tromsø kommune, Magne Nicolaisen, uttaler til iTromsø at han ikke opplever Aleris’ satsing i Tromsø som en trussel. Det vil vi heller ikke å være. Vi ønsker derimot å være en bidragsyter og et supplement til den offentlige helsetjenesten, både på regionalt og kommunalt nivå.

Norsk helsetjeneste står overfor store utfordringer, og for å løse dem trenger vi alle gode krefter, offentlige som private. Å legge til rette for at folk både velger og blir i helseyrker, bør være høyt prioritert, både offentlig eller privat sektor. Vi støtter derfor Tromsø kommunes fokus på medarbeidertilfredshet og at det skal være godt å jobbe i helsetjenesten.

I Aleris har vi jobbet systematisk med dette – og vi gjennomfører årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser for å sjekke at vi lykkes. Spesielt opptatt er vi at andelen som tør å si hva de mener – og å snakke ut om feil – er høy. Det er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og ikke minst for pasientsikkerheten.

Befolkningens behov for helsetjenester vil bare øke fremover. Fortsetter vi å løse oppgavene på samme måte som før, må 1 av 3 velge helseyrkene. Det vet vi er verken realistisk eller bærekraftig. La oss derfor jobbe sammen for å finne nye løsninger, til det beste for medarbeiderne våre og pasientene som trenger oss. Vi må samarbeide på tvers av sektorer, ikke konkurrere eller utgjøre en trussel for hverandre.