– Vi kan ikke bygge ned kapasitet i helse- og omsorgstjenesten

foto