I dag går alt av utrykninger til og fra Kvaløya, og store områder utenfor, over denne værutsatte brua. Er vinden sterk må brua stenges, noe som spesielt på vinterhalvårethar skjedd flere ganger de siste årene.

Er vinden virkelig kraftig vil det også skape problemer for helikopteret fra UNN. Og ser man godt etter er jaggu ikke sjøveien heller den enkleste med tanke på hvor en eventuell ambulanse-/politibåt kan legge til.

Akuttberedskapen for befolkningen på yttersiden av Tromsø er derfor sårbar.

Befolkningen på Kvaløya har lenge etterspurt tiltak og løsninger, men likevel er ingen løsning kommet på bordet. Dette skal Nordkalottfolket jobbe hardt for å løse.

For oss er det naturlig at 16.000 beboere, for øvrig et antall langt over de fleste av storfylkets mange kommuner, skal være sikret hurtig hjelp når behovet er der. Også om vinden er sterk.

Kvaløya har ikke legevakt, og heller ikke brannberedskap dersom uhellet skulle være ute en uværsdag. At det i tillegg kan være behov for politi er heller ikke unaturlig for et område med så mye folk.

Å kjøre via Malangen er ikke et godt alternativ om hjertet stopper, huset står i brann eller befolkningen føler seg truet og trenger hjelp fra politiet.

Det må derfor snarest starte en utredning på hvordan dette kan løses på best mulig måte. Det må lages en løsning som sikrer fri transport til disse 16.000 menneskene, uavhengig av vær og vind.

Vi mener den sikreste løsningen er Tunnel, og vil jobbe for det, men dersom løsningen er en ny bru må denne konstrueres på en slik måte at vær og vind ikke påvirker fremkommeligheten.

Nordkalottfolket har programfestet at vi skal gjøre noe med den manglende beredskapen. Og fram til det er etablert en sikker akuttberedskap skal vi jobbe hardt for å påvirke beslutningstakere til å opprette tilfredsstillende alternativ for beredskapen.

Godt valg!