Styrk beredskapen på Kvaløya

May Kristin Knutsen, Ronny Andre Lyngmo og Nordkalottfolket tar akuttberedskapen på Kvaløya på fullt alvor og ønsker å bytte ut brua med tunnel. Foto: Nordkalottfolket