Det er dette vi i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med vår nasjonale kampanje «Hvert Øre Teller» med start fra 3. juni. I år setter vi fokus på barn og unge, og målet er å forebygge akutte og fremtidige hørselskader hos en hel generasjon.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har allerede slått alarm: Halvparten av verdens unge, 1, 1 milliard mennesker i den vestlige verden, kan ende opp med hørselskader på grunn av måten vi omgås lyd på. Å beskytte mot støy og begrense høy lyd rett på øret er særlig viktig for å unngå dette scenariet, ifølge WHO.

Det er verd å merke seg at vi mennesker har individuelle grenser for hvor mye lyd som skal til for å skade hørselen. Barns hørsel viser seg å være ekstra sårbar for høy lyd og støy. Ingen kjenner langtidseffekten av dagens bruk av små høyttalere rett i øret via hodetelefoner/headsett og øreplugger/earpods.

Derimot vet vi litt om unges lydbruk i Norge: Én av fem unge innrømmer at de har vært bekymret for egen hørsel ved bruk av hodetelefoner i løpet av det siste året, ifølge nye tall fra Helsepolitisk barometer 2020*. En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for HLF viser dessuten at én av fem i alderen 15 til 19 år bruker hodetelefoner i syv timer eller mer daglig. Seks timer er maksgrensen WHO har satt som føre-var-grense.

Vi vet også litt om unges spillevaner: 93 prosent av norske gutter og 70 prosent av alle jenter mellom 13-18 år spiller på nett, noe som betyr bruk av hodetelefoner. Særlig under koronaepidemien har spilleaktiviteten vært rekordhøy.

Skal vi unngå at dagens barn og unge ender opp med hørselstap og tinnitus, må de lære å passe på egen hørsel. Heldigvis er ikke lydvett vanskelig å lære.

HLFS hovedbudskap kan oppsummeres med tre enkle råd:

· Ta lydpauser, og gi hørselen «friminutt» hver time

· Demp volumet på hodetelefoner og øreplugger

· Beskytt ørene mot støy

Akkurat som vi har lært å bruke solkrem når vi skal eksponeres for mye sol, bør vi ha ørepropper med på steder med høy lyd. Ikke minst er dette viktig på konserter, som er den arenaen som skaper størst bekymring for egen hørsel, både blant de unge selv og i befolkningen generelt.

Én million nordmenn har i dag en eller annen utfordring med egen hørsel.

Husk at hørselen skal vare livet ut - forebygging handler om det du gjør i dag!

Vil du lære mer om forebygging, eller vil du teste hørselen på nett, så gå inn på HLFs kampanjeside www.hvertøreteller.no