I disse tider har nye studenter fått vite at de skal flytte til Tromsø for å studere på universitetet. For noen er det første gang de flytter for seg selv, mens andre er vant til å bo for seg selv.

Dekningsgraden av studentboliger gjennom samskipnaden er lav og tvinger derfor mange studenter ut på et marked preget av utleiere som tjener på at studentene ikke har noe annet valg. Markedet som møter studentene er ekstremt dyre boliger med liten plass, hvorav mange har både mugglukt og fuktskade.

Boligmarkedet i Tromsø gir ikke mening. Enten har du råd til å kjøpe en overpriset bolig, eller så må du ta til takke med å leie en liten bolig som kanskje er full av mugg. For studenter ender det oftest med det siste alternativet.

Tredjekandidat for Rødt Tromsø, Ole Andreas Myhrer Smith vil stille strengere krav til standarden på leiligheter som leies ut. Foto: Martin Eilertsen

På landsbasis har leieprisene økt med 12 prosent det siste året, og for studenter er dette en ekstrem økning. Den markante prisøkningen det siste året går det bare ut over kunnskapen til den fremtidige arbeidskraften, studentene.

Men det trenger ikke å være sånn at man skal ta til takke med dyre boliger fulle av mugg. En av Rødt sine løsninger er at det private leiemarkedet i Tromsø må ha strengere retningslinjer for hva som er innenfor å leie ut. Lovverket stiller krav om at det ikke skal være mugg eller andre helsefarlige problemer med leiligheten som studenten leier. Her må kommunen være flinkere å kontrollere og gi pålegg om utbedringer til utleierne.

Ved at vi begynner å stille krav til det private leiemarkedet, vil studenter sikres at alle leieboliger innfrir en viss standard. Ingen studenter skal behøve å være bekymret for at boliger de ønsker å leie har mugg, fukt eller andre problemer.

Samtidig må Tromsø kommune finne en måte å regulere prisnivået på det private leiemarkedet. Tromsø skal ikke være en by hvor utleiere skal tjene penger på personer i en situasjon hvor de ikke har noe annet mulighet til å velge noe annet enn leiemarkedet. Som oftest er det studenter med rike foreldre som har mulighet til å komme seg ut av leiemarkedet og kjøpe egne boliger.

VIL ENDRE BOLIGMARKEDET: Førstekandidat for Rødt Tromsø, Peder Gunnar Moe Joakimsen ønsker at kommunen skal bygge egne leiligheter for studenter og lavtlønte. Foto: Martin Eilertsen

Rødt mener at kommunen skal bygge egne utleieboliger for studenter og andre med lav inntekt til en pris under det vi ser i det åpne markedet.

Tromsø kommune bør i samarbeid med Universitetet etablere et rådgivningskontor for leietakere, som kan vurdere kontrakter og boforhold, slik at de oppfyller gjeldende lover og regler.

Rødt Tromsø støtter også forslaget om å begrense semiprofesjonelle AirBnB-utleiere, som vil frigjøre hybler til det åpne leiemarkedet.

For at Tromsø skal få studenter til å forbli i byen må vi sørge for å legge til rette for et leiemarked som ikke utnytter studentene.