Det er omsorgssvikt å la barn gå opptil 18 timer om dagen uten mat. Barn i skolen trenger mat og drikke for å utvikle seg, for å trives og for å kunne prestere på skolen. Fremskrittspartiet er derfor klare på at barn ikke skal utsettes for religiøs tradisjon med fasting.

Religionsfrihet gir ingen mennesker rett til å utføre handlinger overfor barn som går ut over barns helse og sikkerhet. Enkelte barn er i Norge blir utsatt for et Ramadan-press. Vi må aldri la hensynet til religionsfrihet vektes tyngre enn hensynet til barns helse og sikkerhet. Barn har ingen fasteplikt i Islam. Derfor bør det heller ikke forekomme.

Faste blant barn er en økende utfordring både i Sverige og Tyskland. I Sverige har man sett eksempel der barn har besvimt på skolen under fasten ramadan. Det er nå viktig å sende et signal om at dette er uakseptabelt i Norge.

Jeg mener lærerne må gi en tydelig beskjed til foreldre om at det ikke er forsvarlig å la barn gå mange timer uten mat og vann. Dersom dette ikke nytter, bør barnevernet kobles inn fordi dette er omsorgssvikt.