Vi er midt inne i den digitale revolusjonen, alt skal digitaliseres. Mye vil endres i tiden fremover og etterspørselen etter digital- og realfags kompetanse øker raskt. Kompetansen går på teknologi og spesielt IT-kompetanse. I USA vil det innen 2020 være 1.4 millioner jobber tilknyttet IT-bransjen, mens det kun vil være 400 000 med rett kompetanse til å utføre jobbene.

Norge er ikke noe unntak og vil også trenge mange flere personer med IT-kompetanse i årene som kommer. Vi vil trenge å utdanne minst 5000 i året for å møte kravene, i tillegg til de IT-studieplassene som eksisterer i dag. Allerede nå ser man at selskaper og bedrifter sliter med å få tak i ansatte med rett kompetanse.

På FINN.no finnes det i dag like mange stillingsannonser for IT-utviklingsjobber som det finnes annonser for butikk- og helseyrker til sammen i hele Norge.

foto
ARTIKKELFORFATTER Ida Jaklin Johansen er sivilingeniør i Informatikk og styremedlem IT-Forum Troms Foto: Ronald Johansen

En annen sak er kvinneandelen i IT-bransjen. I USA er det i underkant av 20% kvinner som jobber i tekniske stillinger. Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi er et av landene som sliter mest med kvinneandelen i IT-bransjen.

Undersøkelser de siste årene viser at det er ca. 25% kvinneandel i IT-bransjen, men realiteten er at dette inkludere alle typer stillinger. Ser man nærmere på hvor mange kvinner som har en teknisk stilling i IT-bransjen, er vi nede i bare 5%. Av alle teknologigründere i Norge er bare 0.80 % av de kvinner.

I løpet av de siste 50 årene er det ca. 12% kvinner som har tatt en sivilingeniør eller mastergrad (tidligere cand.scient. / cand.real.) fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Tromsø. Det interessante er at de fleste av disse kvinnene tok utdanningen på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Akkurat nå er kvinneandelen blant studentene som studerer informatikk ved UiT på ca. 7 %.

Det store spørsmålet for mange er hvorfor er det slik? Tar man et tilbakeblikk på historien, ser man at kvinner var helt i front og pionérer når det kom til teknologisk utvikling. Den man regner som den første programmereren i historien, Ada Lovelace, var en kvinne og hun er bare ett av flere gode eksempler på fantastiske kvinner i IT-historien.

Tidligere var IT-bransjen en mer kjønnsbalansert bransje og fram til begynnelsen av 1980-årene var IT-jobber sett på som et «kvinneyrke». Dette var inntil datamaskinene fikk sin anmarsj inn i folk sine hjem og IT-bransjen begynte å gi lukrative lønninger og høy status. Samtidig kom stereotypene om at datamaskiner og programmering var en guttegreie.

Selv i dag blir gutter gjerne oppfordret til å drive på med datamaskiner og dataspill fra ung alder, mens dette er sjeldent tilfelle for jentene. Slike holdninger vil naturlig nok påvirke valgene man tar senere i livet.

Det finnes ingen fasit på hva man kan gjøre for å bedre kjønnsgapet i IT-bransjen, men det finnes et par tiltak som kan hjelpe:

Koding & teknologi inn i grunnskolen:

Alle skal ikke bli programmere i fremtiden eller ta en høyere grad innen informatikk/IT, men alle burde kunne litt om det. Det kommer til å være en like viktig kompetanse i fremtiden som norsk, engelsk og matematikk. For å sitere Steve Jobs: «Everybody in this country should learn to program a computer, because it teaches you how to think.»

Man må få interesse og forståelse for IT og teknologi hos den neste generasjon tidlig. Det holder ikke å vente til et valgfag på videregående skole, det må inn i grunnskolen og helst så tidlig som barnehagen. Her snakker vi naturligvis ikke om tunge programmeringsfag, men en generell forståelse og innføring i hvordan teknologi og systemer fungerer.

Foreldre & familie:

Foreldre og familie burde oppfordre og stimulere jenter til å bruke datamaskiner. Som barn er man ennå ikke formet av samfunnets holdninger til hva man skal holde på med, men av hva ens nærmeste familie oppfordrer til.

Rollemodeller:

Framheve gode rollemodeller som kan inspirere flere jenter til å ville ta en karriere innen IT.

I bunn og grunn handler det om å få flere skapere og problemløsere, og ikke bare forbrukere av IT-systemer. Det handler ikke lengre om å kunne bruke spill, Facebook, Instagram og YouTube etc., men å få forståelse for hvordan datasystemer fungerer og være rustet for den digitale revolusjonen som vi alle er på full fart inn i.

Hvordan ville verden sett ut hvis kvinner ikke deltok i en annen næring - for eksempel juss eller politikk? Kan vi akseptere at kanskje vår viktigste fremtidsnæring er helt mannsdominert?

I anledning dette temaet inviterer IT-Forum Troms til filmvisning på Aurora Kino Fokus mandag 12. mars. Her vil vi vise filmen «CODE: Debugging the Gender Gap». Sjekk ut Facebooksiden til IT-Forum Troms for mer info om filmvisningen.