Det er et budsjett som legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, og at nye arbeidsplasser kan skapes, også i norsk reiselivsnæring. Jeg er stolt av denne næringen som viser fram alt det flotte Norge har å by på, og som skaper nye arbeidsplasser.

Gjennom de siste fire årene har regjeringen gjort en rekke ting for å forbedre rammevilkårene for norsk reiseliv, og vi har prioritert tiltak som styrker det private næringslivet.

For næringslivet, blant dem de mange familieeide hotellene rundt omkring i vårt langstrakte land, er summen av rammebetingelser det som betyr noe. Vi har lyttet: Vi har redusert skattetrykket, og vi satser på samferdsel. Næringsbeskatningen er redusert med om lag 6,1 milliarder kroner de siste fire årene, og regjeringen foreslår nye 2,7 milliarder kroner i lettelser i næringsbeskatningen i budsjettet for 2018. Dette styrker konkurranseevnen til bedriftene våre.

Nå som pilene peker oppover i Norge, legger regjeringen opp til en finanspolitikk som gjør at den gode utviklingen kan fortsette, og ikke legge press på kronekursen, som har gitt reiselivet en viktig drahjelp de siste årene.

Regjeringens forslag om å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent er i tråd med Skatteutvalgets forslag om å skyve skattebyrden fra arbeid og sparing til forbruk. Det vil gi staten inntekter på 700 millioner kroner årlig. Økningen vi nå foreslår vil ha små konsekvenser for dem som blir berørt. Selv om økningen skulle veltes fullt over i pris, vil ikke prisøkningen bli større enn 1,82 prosent. Det betyr at hotellrom til 1500 kroner vil koste rett under 1530 kroner.

For kollektivtransporten kompenseres avgiftsøkningen for viktige områder, slik at prisøkninger i stor grad unngås.

Regjeringen har også foreslått å fjerne skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig i årets budsjett, noe jeg vil tro norsk reiseliv setter pris på.

Når jeg har reist rundt og besøkt de familieeide hotellene rundt i landet vårt, er det særlig en ting de trekker fram som utfordrende, og det er formuesskatten. Regjeringen vil gå i dialog med ESA for å avklare muligheten for å innføre lettelser i formuesskatten på hoteller som er i tråd med EØS-reglene.

Regjeringen har gitt reiselivsbransjen gode rammevilkår gjennom de siste årene som kan bidra til at denne næringen fortsetter sin eventyrlige vekst også fremover