Våre stortingsrepresentanter skal ha som hovedoppgave å ivareta folkets og skattebetalernes interesser. Disse skal være våre folkevalgte, men det er ikke det som er tilfelle. Det er hvert enkelt parti som nominerer sine utvalgte, og folket har liten eller ingen innvirkning, da det ikke er mulig å avgi personstemmer.

At en stortingsrepresentant har fått den tilliten til å styre landet, da må det være en selvfølge at Norges lover og partiprogram blir fulgt. Slik er det ikke alltid. Det virker som at egne posisjoner og gedigne lønninger og godtgjørelser er viktigere, og det er skattebetalerne som må ta regningen.

Det som nå omtales i media med juks og bedrageri av reiseregninger på Stortinget, skaper ikke annet enn politikerforakt. Våre politikere bestemmer selv sin egen lønn og andre godtgjørelser, med satser som menigmann og kvinne bare kan drømme om.

Denne gangen er det Frp som er rammet, og en annen gang kan det gjelde andre politiske partier. Svindel og bedrageri foregår i alle samfunnslag, og de som blir oppdaget blir straffet for det. En arbeidsgiver kan si opp en ansatt, men dette gjelder ikke for såkalte «folkevalgte». De kan fortsette i sine (u)gjerninger og motta sin egen bestemte lønn og eventuelle andre godtgjørelser.

Det er de politiske partiene som har nominert disse til Stortinget som må ta grep. En politiker som driver med juks og bedrag må snarest ekskluderes, og ikke bli belønnet med andre verv og godt betalte stillinger i offentlige selskaper og etater.

I denne nevnte sak har Frp-politikeren innrømmet svindel, og Stortinget har anmeldt forholdet slik at politiet kan etterforske omfanget av dette. Partikollegaer ber media være varsom da svindleren er i en vanskelig situasjon. Dette er en offentlig person og må stå for sine handlinger, og burde tenkt på konsekvensene før han gjorde sine ugjerninger.

Ikke nok med det, politikeren er også sykemeldt, og hvis sykemeldingen har sitt utspring i denne saken, er ikke «svindel og bedrag» en diagnose som skulle medføre en sykemelding. Stortingsrepresentantene har vel ingen forhold til Nav som oss andre dødelige har, og får sannsynlig utbetalt full lønn fra Stortinget som sykemeldt. Slike velferdsordninger kan bare folk flest se langt etter.

Det er menneskelig å feile, men når man driver svindel og bedrag bevisst, finnes det ikke noen unnskyldning, uansett hvor vanskelig situasjon man måtte være i. I tillegg sier forsvareren at det ikke var nødvendig å politianmelde forholdet, da vedkommende har tilstått og lagt alle kortene på bordet. Hvordan kan folket ha tillit til en som har svindlet til seg et beløp på flere hundretusen kroner?

La politiet etterforske dette og kanskje det kan avdekkes flere forhold enn det som er fremkommet så langt, og ta ut nødvendig tiltale. Dette vil være preventivt for andre som skulle bli fristet til å stjele og svindle til seg verdier fra felleskapet. Skyldspørsmålet og straffeutmålingen må rettsapparatet ta stilling til. Det er jo Stortinget selv som har laget lover for dette, da slike handlinger er helt uakseptable.

Som nevnt har ikke velgerne noen påvirkning på personer som skal velges til Stortinget, i motsetning til fylkes- og kommunevalg. Det er fortsatt lokallagene/partiene som også nominerer personer til fylkesting og kommunestyrene, men her kan velgerne gi personstemmer. Også her har nominasjonskomiteene en viktig rolle, å påse at de personene som blir foreslått både har kompetanse og rent rulleblad.

Uansett, hvis det er noen politikere som har beriket seg på uærlig vis, vil det før eller senere bli avslørt. Vi trenger ærlige og redelige politikere som ikke setter sine egne behov foran folkets interesser.

Sannheten har en tendens til å vinne, uansett valgresultat.