Havnearbeiderne i Tromsø har hatt rett hele tida: De ble grunnløst taua inn, bøtelagt og domfelt. Rettssikkerheten fikk seg et skudd for baugen i juni 2014 da politiet bura inn 41 streikevakter. 6. og 7. januar står flere streikevakter tiltalt i Nord-Troms etter blokade 6. november 2014.

Den 12 juni 2014 sto jeg streikevakt sammen med 40 andre på Prostneset i Tromsø, på den kaia som Hurtigruta bruker for sine anløp til byen. Vi blokkerte Norlines og streikebrytere. Bryggesjauere fra Tromsø, Trondheim, Hammerfest, Mosjøen, Ålesund og Fredrikstad deltok i blokaden. Det gjorde også en tillitsvalgt og andre fagorganiserte fra andre steder i landet.

Ganske raskt etter at vi hadde starta blokaden kom Tromsø-politiet til havna. Vi var ikke veldig overraska. Vi visste hva politimester Ole Bredrup Sæverud hadde skrevet i avisa iTromsø bare åtte dager tidligere. Der la han grunnlaget for å aksjonere mot streikevaktene på Prostneset.

I artikkelen som sto på trykk i avisa 4. juni 2014 forklarte politimesteren at det er to avgjørende spørsmål som gjør aksjonene/blokadene på dette kaiområdet ulovlig. Jeg siterer: «Norlines har rett til å fortsette sin virksomhet siden de altså ikke er i en arbeidskonflikt. Den virksomheten som pågår på kaia er følgelig lovlig, og ISPS-status gjør det ulovlig for uvedkommende å oppholde seg der.» Begge påstandene ble tilbakevist og dokumentert feilaktige av havnearbeiderne i Tromsø.

Først til politimesterens påstander om at Hurtigrutekaia er et ISPS-område. Dette hadde han blitt fortalt av havnesjefen i Tromsø. Havnearbeiderne i Tromsø hadde i lang tid før Sæverud skrev artikkelen dokumentert hvor feil dette var, uten å bli hørt. Sæverud slukte havnesjefens påstander, tydeligvis uten å undersøke fakta selv. Men, i november 2014 kunne aktor i rettssaken mot oss 41 bøtelagte fortelle at hurtigrutekaia på Prostneset ikke er et ISPS-område. Den ene av politimester Sæveruds grunner til å arrestere streikevaktene falt død til marka. Havnearbeiderne i Tromsø hadde hatt rett hele tida.

Så til politimesterens påstand om at Norlines ikke er i en arbeidskonflikt. Han fikk klart svar fra lederen i LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, 6. juni 2014:

«LOs syn er at Nor Lines setter inn arbeidstakere til å utføre arbeid som ellers ville blitt utført av de streikende losse- og lastearbeidere. Etter LOs syn er dette streikebryteri. (…) Hvis det er streikebryteri på Nor Lines er det vanskelig å se for seg at blokaden av selskapet er ulovlig.» Et utvetydig svar fra LO sentralt.

Men politimester Ole Bredrup Sæverud brydde seg ikke. Han hadde tatt sitt standpunkt, bygd på hva NHO, havnesjefen og Norlines hevdet. Og sendte polititroppene for å rydde opp på Prostneset 12. juni. Og som han nok en gang gjorde 6. november 2014.

En rettskraftig dom fra Arbeidsretten har fjernet all tvil om at Norlines er en del av arbeidskonflikten på havna i Tromsø. I en dom fra 25. august i fjor heter det:

«Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.»

Politimester Ole Bredrup Sæverud tok altså feil. Og rettssikkerheten til de streikende og deres støttespillere er satt til side. Politimesteren i Tromsø skylder blokadevaktene, både fra juni og september 2014 en unnskyldning. Egentlig skulle det aldri vært reist tiltale mot noe av blokadevaktene, verken nå eller tidligere. Bøteleggingen er gjort på feilaktig, usaklig og ugyldig grunnlag. Jeg regner jeg med at politimester Sæverud holder troppene sine langt unna Prostneset neste gang streikevakter blokkerer streikebryterarbeid.