NRK-serien «Demenskoret» berørte seerne da den ble sendt tidligere i år. Vi fikk møte personer med demens og deres pårørende. Der fikk vi ta del i gode øyeblikk, men også utfordringer og sorgen over at livet tok en annen retning enn ønsket.

21. september markeres den internasjonale Alzheimer-dagen. Beregninger viser at det i 2025 vil være 1300 personer med demenssykdom i Tromsø kommune.

Når vi tar med at hver av disse har to til tre nære pårørende betyr dette at ca. 4000 personer vil bli berørte av sykdommen.

Kommunen har plikt til å tilby tilrettelagte dagaktiviteter til personer med demens. Det å være i aktivitet og delta i sosialt samvær kan virke positivt på sykdommen, og reduserer faren for angst og depresjon.

Dagsentrene er dessuten en svært viktig og riktig avlastning for pårørende. I dag gir kommunen dagsenterplass til 230 eldre, med og uten demenssykdom, og til sju yngre med demens. Ventelistene øker, og Tromsø kommune er på etterskudd for å møte behovene i denne pasientgruppen.

Med flere dagsenterplasser kunne tjenesten jobbet mer forebyggende, gitt et tilbud tidligere i sykdomsforløpet, utsatt behovet for mer omfattende tjenester og redusert den store belastningen pårørende opplever.

Kommunene har plikt til å gi pårørende til personer med demens avlastning. Mange pårørende har en stor omsorgsbyrde, og kan være alene om ansvaret 24/7. Et avlastningsopphold for den syke kan være nødvendig for at pårørende skal bevare helsen, og det kan bidra til at den syke kan bo lengre hjemme.

Vi vet fra samtaler med pårørende at mange opplever å ikke få den avlastningen de sårt har behov for.

Vi lever lengre, antallet eldre øker, og fordi andelen mennesker i arbeidsfør alder synker, vil vi få færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenesten.

Samtidig vet vi at hjemmetjenesten i kommunen allerede sliter med lav bemanning og kompetanse. Det har lenge vært en politisk strategi at vi skal bo hjemme lengst mulig. For personer med demens kan «hjemme lengst mulig» være altfor lenge, med konsekvenser for både den demenssyke og de pårørende.

For mange personer med demens vil tilbud om en omsorgsbolig sjelden være en forsvarlig løsning. Når sykdommen gjør det vanskelig å fungere i eget hjem er sykehjemsplass det riktige. Det er for få sykehjemsplasser i kommunen, ventelistene er lange og det haster med å bygge ut flere plasser.

Personer med demens og deres pårørende står ikke på barrikadene for å fremme sine behov. Ansvaret for å bygge opp en god og faglig forsvarlig demensomsorg ligger hos Tromsø kommune.