Den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune er alvorlig. Underskuddet for 2023 var på over 250 millioner kroner. Store underskudd innebærer at kommunen må gjøre tøffe prioriteringer. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for det kommunale velferdstilbudet i Tromsø.

I 2022 utførte vi i Oslo Economics en utredning for Virke der vi blant annet kartla offentlig parkeringsvirksomhet i flere byer, herunder Tromsø. Basert på kunnskap fra denne utredningen foreslår vi to enkle og konkrete tiltak som vil spare Tromsø kommune for flere millioner kroner. Og best av alt: tiltakene har ingen negative konsekvenser for velferdstilbudet i Tromsø.

HAR UTREDET: Arne Rogde Gramstad og Hannah Marøy i Oslo Economics har kartlagt offentlig parkeringsvirksomhet og mener det har stort potensial for å spare Tromsø kommune mye penger. Foto: Oslo Economics

Tiltak 1: De kommunalt eide parkeringshusene Fjellet og Seminaret overføres tilbake til Tromsø kommune

Tromsø kommune eier i dag indirekte to store P-hus som hvert år genererer inntekter på flere titalls millioner kroner. Dersom man skal maksimere inntektene fra disse eiendommene burde anleggene leies ut til høystbydende. Dette vil gi Tromsø kommune millioner av kroner i skattefrie leieinntekter.

I stedet for å leie ut, har kommunen valgt å overføre disse verdifulle eiendommene til det kommunalt eide selskapet Tromsø Parkering AS, som driver med kommersiell parkeringsdrift. En del av inntektene fra de kommunale P-husene kommer tilbake til kommunen gjennom at selskapet betaler utbytte. Før årsresultatet omgjøres til utbytte, må selskapet imidlertid betale selskapsskatt på 22 prosent – en skatt som kunne vært unngått hvis P-husene i stedet var en direkte eiendel under Tromsø kommune.

Estimert kostnadsbesparelse ved tiltak: 2,5-3,5 millioner kroner i året.

Tiltak 2: Kommunens forvaltningsmessige parkeringsdrift overføres tilbake til Tromsø kommune

Den forvaltningsmessige parkeringsdriften (altså gateparkering) er i dag organisert som et datterselskap til det nevnte kommersielle parkeringsselskapet Tromsø Parkering AS. Selskapet genererer blant annet inntekter til kommunen fra parkeringsavgifter og bøter fra parkering på offentlig vei. Måten selskapet er organisert på innebærer at Tromsø kommune betaler 22 prosent skatt på overskuddet fra den forvaltningsmessige driften. Oss bekjent er Tromsø kommune den eneste kommunen i Norge som betaler skatt på inntekter fra en ren offentlig forvaltningsoppgave.

Estimert kostnadsbesparelse ved tiltak: Ca. 300 000 kroner i året

Den unødvendige skatten på rundt 3 millioner kroner bidrar riktignok positivt til statsbudsjettet. For oss sørpå er det selvfølgelig hyggelig at Tromsø bidrar litt ekstra til statens allerede solide overskudd. Kanskje millionene kan finansiere 15 meter ny motorvei på E18 i Bærum? I situasjonen Tromsø kommune nå står i, tror vi likevel at det er best om parkeringsmillionene blir i Tromsø.