Hele denne uken byr Tromsøs skeive befolkningen på fest og kultur, alvor og skjemt, musikk, film og dans – og alle er velkomne!

Tromsø Arctic Pride er en hel uke satt av til å feire at denne flotte byen langt mot nord har en helt unik sammensetning bestående av menn, kvinner og transpersoner som alle har det til felles at vi kan hevde vår rett til å være så forskjellige eller like resten av storsamfunnet vi bor i, som vi selv ønsker. Vi feirer at vi har både rett og mulighet til å være ulike og annerledes enn Ola og Kari. Vi feirer at vi innenfor det mangfoldet som finnes i Tromsø kan elske den vi vil, at vi kan velge den kjønnsidentiteten vi ønsker og at vi kan være en naturlig del av et helt samfunn.

Vi feirer at vi i dag er kommet dit hen at mangfold er sett på som noe positivt og en berikelse. Vi feirer at alle fargene i regnbuen har sin naturlige plass. Mye er skjedd i Norge i forhold til aksept og anerkjennelse av skeive i løpet av relativt få år. Vi er kommet langt siden 1972, da homoseksualitet blant menn i Norge ble avkriminalisert. Som skeive har vi i årevis sagt at vi ønsker å ha en naturlig plass i samfunnet med like rettigheter og plikter som de som lever i det heteronormative samfunnet. Norsk lov gir oss i all vesentlighet de samme rettighetene og forpliktelsene som andre. Kirken sakker fortsatt akterut, men det er ting på gang der også.

Så kunne vi kanskje tro at alt var såre vel, at alle var ute av sine skap og at ingen var redde for å vise sitt sanne jeg. Slik er det dessverre ikke, selv ikke i Tromsø. Fortsatt er «homo» et av de mest brukte skjellsord i skolegårdene. Fortsatt gjør vitsene på kafferommet på arbeidsplassen sitt til at din skeive kollega ikke tør vise hvem hun er. Fremdeles gjør holdningene på fotballaget sitt til at din skeive lagkamerat ikke tør vise hvem han er. Den dag i dag kan ikke han eller hun som er født i en kropp vedkommende ikke kjenner seg hjemme i, få sin lovlige identitet bekreftet av myndighetene før vedkommende har gjennomgått et kirurgisk inngrep. En behandling som fravrister vedkommende retten til selv å få barn.

Stadig leser vi om samkjønnede par, hånd i hånd, som blir slått ned og lemlestet fordi de gjør det samme som mor og far alltid har gjort; de viser sin kjærlighet i offentlighet. Også i fredfulle Tromsø forekommer hatvold mot skeive. Få tør melde fra om dette til politiet, og ikke bestandig blir de hørt om de gjør det heller. Vi vet også at en altfor stor andel av skeive ungdommer flytter fra Tromsø, fra omlandet, fra bygdene rundt, fra hele Nord-Norge fordi det er for vanskelig å være skeiv på hjemplassen. Mange av dem reiser til Oslo, og kommer i altfor liten grad tilbake. For mange skeive er også overrepresentert blant dem med alkohol- og rusproblemer og fortsatt ligger unge skeive altfor høyt på statistikken over dem som velger å avslutte sitt eget liv.

Men vi er kommet langt på vei. Som nevnt er lovverket i det vesentlige på vår side. Vi har fått mange viktige rollemodeller i samfunnet de senere årene. Folkevalgte, kjendiser, samfunnstopper, idrettsfolk, tanta di, søskenbarnet ditt og myndighetspersoner ser det som naturlig å vise sin kjærlighet til sin partner av samme kjønn. I dag foretar Tromsøs skeive byrådsleder den offisielle åpningen av Tromsø Arctic Pride i rådhuset. Det er blitt tommere i skapene de senere år. I arbeidet med å arrangere og planlegge årets festival har vi møtt en velvilje fra Tromsøs befolkning som er direkte rørende.

Med bakgrunn i de utfordringene og de mange tingene det er å glede seg over, som nevnt tidligere, blir det viktig å arrangere en skeiv festival – Tromsø Arctic Pride. Dette er vår anledning til å invitere til fest, sammen med resten av befolkningen i Tromsø. Gjennom denne uken vil vi bli bedre kjent med hverandre og vi vil sammen feire at vi – i likhet med resten av Tromsøs befolkning – til sammen utgjør et stort og verdifullt mangfold. Gjennom denne uken skal vi ha en mini filmfestival med skeive filmer, det blir debatt og bokbad, kurs i queer tango, teaterforestillinger, kunst og fotoutstilling. Det blir konsert med tre av Tromsøs mest spennende kvinnelige artister og det blir stor Pride-fest.

Festivalens høydepunkt blir lørdag formiddag når vi for første gang i Tromsø arrangerer parade gjennom Tromsøs gater for å feire mangfoldet i byen. Her skal vi prege byen med alle regnbuens farger og skape varme og lys i en kald vinterdag. Vi inviterer hele byens befolkning til å ta del i paraden, alt fra skoler og barnehager, lag og foreninger, politiske partier, bedrifter, vennegjenger til trossamfunn og organisasjoner. Her er det bare å la fantasien flyte fritt, i felles stolhet over at både du og jeg utgjør et verdifullt mangfold.