Det var en stor merkedag 1. oktober da jeg var med statsministeren og åpnet den første nasjonale hjelpelinjen for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Volds- og overgrepslinjen (VO-linjen) er åpen døgnet rundt. Det er gratis å ringe dit og den som ringer kan være anonym. Merk deg nummeret: 116 006.

Dessverre er det et faktum at mange som blir utsatt for vold og overgrep ofte lider i stillhet. Fremskrittspartiet taler alltid offerets sak. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen gir penger til opprettelsen av VO-linjen. Med en hjelpelinje har disse mulighet til å snakke ut og få hjelp, råd og svar på spørsmål knyttet til psykisk vold, fysisk vold og overgrep i nære relasjoner.

Det er viktig å kunne søke hjelp og råd hvis man er i den situasjonen at man er blitt utsatt for vold eller overgrep, eller kjenner eller er i familie med noen som er ofre. Temaet er dessverre svært tabubelagt, så det kan være vanskelig å prate med venner eller familie om det. I tillegg kan vold og overgrep være komplekse.

foto
Silje Hjemdal, FrPs familiepolitiske talskvinne. Foto: FrP

Vold og overgrep kan faktisk begås av noen man er glad i. Det kan være en venn, nabo, familiemedlem eller kollega. Slike tilfeller kompliserer situasjonen veldig, og kan gjøre det ekstra belastende og vondt for offeret. Dessuten blir det vanskeligere for offeret å finne noen å snakke om overgrepene med, hvis det begås av en man står nær.

Hvis man kjenner noen som er som man vet eller tror har blitt utsatt for vold eller overgrep, kan det være vanskelig å vite hva å gjøre. Da kan hjelpelinjen være et viktig verktøy. Tall fra en lignende hjelpelinje i Sverige viser at over hundre personer tar kontakt daglig. Hjelpelinjen er også der for å bistå familie, bekjente og folk i hjelpeapparatet.

Siden VO-linjen ble åpnet 1. oktober, har over 60 personer kontaktet tjenesten for å få hjelp. Dette er en viktig begynnelse. For noen kan det være veien ut av å lide i stillhet. Det kan redde liv.