Vebjørn Ytreberg er tromsøgutt av den kjente familien Ytreberg på Bjørkås gartneri. Han praktiserte i mange år som en av Tromsøs dyktigste og mest kjente advokater.

Ytreberg har examen artium fra daværende Tromsø offentlige høyere almenskole fra 1955 og en solid juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo våren 1961. Deretter startet han sin lange arbeidsdag som jurist i hjembyen. Han var først en kort tid sekretær ved Troms fylkesmannsembete, før han i perioden 1962-1963 var dommerfullmektig ved byretten i Tromsø, den gang Tromsø byfogdembete.

Etter endt tjeneste som dommerfullmektig gikk han over i det som skulle bli hans arbeidsfelt, nemlig advokatgjerningen. Han startet som sakførerfullmektig hos daværende overrettssakfører, senere høyesterettsadvokat Nils J. Eidsmo i 1964, og åpnet sin egen advokatpraksis i 1966. Denne drev Ytreberg i over 40 år, hvorav flere år som fast forsvarer i lagmannsretten. Han var også i en årrekke advokat for Forsikringsselskapet Tor AS i Tromsø, og hadde ellers en variert og solid praksis innenfor både strafferett og sivilrett.

Advokat Ytreberg var respektert for sin faglige dyktighet, sin saklige opptreden i og utenfor skranken og for sin gode replikk. I sin advokatgjerning kunne han kombinere alvor og skjemt på en elegant og tidvis frapperende måte. Hans vennlige væremåte og korrekte, men samtidig befriende usnobbete, opptreden gjorde at det alltid var en fornøyelse å treffe ham, både i og utenfor rettssalen. Han hadde ofte en god historie eller anekdote på lur, som ble fremført med eleganse og tidvis underfundighet, men aldri nedlatende eller ondskapsfullt.

Tromsø by har ved Vebjørn Ytrebergs bortgang mistet en høyt aktet representant for advokatstanden, og jeg lyser fred over hans minne.