– I år fikk ikke russen eget russetog, og kanskje er det like greit

VAR ALT BEDRE FØR? Viljar Sæbbe mener det gjelder når det kommer til russetogene. Dette bildet er fra 17.mai 2017. Foto: DANIEL LILLEENG