Jeg vil gjerne at så mange som mulig lærer seg samisk! Staten har et stort ansvar for fornorskningspolitikkens konsekvenser, da må mye gjøres med den samiske språkopplæringen som mangler, også for voksne.

Sametinget behandlet Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport forrige uke, et av forslagene fra flertallet er stipendordning for voksne samer som vil lære samisk.

Jeg og mange andre har ikke fått tilstrekkelig undervisning i samisk, selv om vi har hatt rett til det. Noen av oss har til en viss grad lært oss samisk på ulike nivå i ettertid. Vi klarer oss muligens i noen formelle og uformelle sammenhenger, men mangler tilstrekkelig skriftlig og muntlig kompetanse for å fungere i et moderne samisk samfunn. Mange mangler også kvalifikasjoner til å kunne studere samisk språk, og komme inn på studier der samisk språk kreves.

For samer som for eksempel ikke har fått opplæringen som skal til, bør derfor staten opprette stipend og legge til rette for eventuelt andre ordninger. Dette for å blant annet bli frikjøpt fra jobb til å lære språket skriftlig og muntlig.

I en reparasjonsprosess må det være mulig å ta igjen noe, og vi trenger flere med kompetanse i samiske språk. Mange har nok også et ønske om å lære mer samisk, men ulike ting hindrer dem i dette. En stipendordning vil være til god hjelp for dette.

Et slikt løft gjør at flere blir brukere av samisk, den totale mengden samiskspråklige blir å hjelpe på revitaliseringen. Økningen av brukere vil også gi flere med formell kompetanse i samisk.

Det er mange som vil lære samisk, og det er flere som gjerne hadde lært vårt språk som også kalles gållegiella – gullspråket – om de hadde muligheten. For samfunnet vil dette være et skikkelig positivt tiltak!