Det er mange partier å velge mellom, og noen av dem profilerer sterkt nødvendigheten av en politikk som bremser utslipp av klimagasser og skjermer viktige naturområder og artsmangfoldet. Miljøpartiene er forskjellige partier fordi de skiller seg sterkt på øvrige politikkområder.

Venstre er miljøpartiet som er for NATO, som gir gjensidig militær sikkerhet, og for en EØS-avtale som sikrer handel, samhandling og utveksling av studenter i Europa. Venstre legger til rette for gründere og næringsliv, og for skole og oppvekst med like muligheter for alle gjennom hele livet. Venstre er et ikke-sosialistisk miljøparti, som får næringslivet med på miljøløsninger som er bra for alle.

Med Venstre i regjering har klimautslippet beviselig gått ned. Med Venstre i regjering sikres elbil-fordelene. Venstre jobber for mer bruk av jernbane i hele landet. Flere gjennomfører videregående skole. Venstre gir mer til dem som trenger det aller mest.

Norges første parti har gjennom dyktige ministre jobbet knallhardt gjennom ei tid med pandemi, – en utfordrende periode. De har i posisjon tatt nødvendige avgjørelser, og de har klart seg godt. Utfordringa for velgerne er at man ikke vet hvilken konstellasjon som eventuelt skal overta som regjeringspartier. Venstres klima- og miljøpolitikk har fått gjennomslag hos samarbeidspartnerne. Valget i høst gjelder ei fremtid utover fire år.

Forhåndsstemmingen starter nå. Se på den helhetlige politikken og stem straks Venstre!