De ser fram til stunder med familie og venner, god mat og ikke minst er de spent på hva pakkene under juletreet inneholder.

Men det er dessverre ikke alle barn som gleder seg til jul. I desember drikkes det dobbelt så mye alkohol som ellers i året, noe som resulterer i at juletradisjonene i mange hjem er preget av et høyt alkoholforbruk, med alle de negative konsekvenser det medfører.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at minst 90.000 barn, i år som i fjor gruer seg til jul. Hos mange barn kan foreldrenes høye alkoholforbruk sette dype og varige spor. Leder for organisasjonen AV-OG-TIL, Kari Randen, mener at har man vokst opp i en familie der alkohol var en så sentral del av julefeiringen at man husker det som utrygt, er det greit å tenke at noen tradisjoner bør brytes.

For barn er det mest skremmende å se forandringen som skjer med foreldre som drikker for mye. Foreldrene oppfører seg merkelig. De blir mer egoistiske og uinteresserte. Tryggheten et barn føler hos sine foreldre forsvinner, og far eller mor «blir en annen».

Undersøkelser viser at barn som vokser opp med foreldre som har et høyt alkoholforbruk oftere har en rekke problemer. Angst og tretthet, dårlig selvbilde, atferdsvansker, depresjon, søvnproblemer og skoleproblemer.

IOGT arrangerer hvert år, kampanjen Hvit Jul. Gjennom denne kampanjen ønsker vi å sette søkelyset på rus i jula, spesielt i forhold til barn. Gjennom denne kampanjen oppfordrer vi voksne til ikke å drikke alkohol 24.12–26.12 når barn er til stede.

Med dette som bakteppe ber jeg alle voksne om å tenke seg om to ganger når dere drar ut og handler alkohol til julen.

Jeg ønsker alle en riktig god og hvit Jul!