Jeg mener andre, rimeligere og bedre alternativer for badeland i Tromsø burde vært vurdert. Senterpartiet foreslo det i kommunestyret i mars da beslutningen om igangsettelse var oppe til behandling.

Senterpartiet ønsker et badeland i tilknytning sjøen, tilknyttet kollektivløsninger vi i dag allerede har. Tilknytning til sjøen gir alternative oppvarmingsmuligheter og ikke minst et badeland hvor det er enkelt for folk å komme seg til. Og sist men ikke minst ønsker vi ikke et badeland som tar så store deler av Tromsømarka. Forslaget ble nedstemt.

LES OGSÅ: Planene for Tromsøbadet ble i dag godkjent av Byutviklingskomiteen

Flertallet i kommunestyret i Tromsø har bestemt at badeland skal bygges på Templarheimen. Dette innlegget er skrevet med grunnlag i at jeg er innforstått med at flertallet av politikere i Tromsø vil bygge badeland på Templarheimen.

Så da må jeg jobbe ut fra det. Nå er vi kommet dit at områdereguleringsplanen skal opp til kommunestyret. Den skal regulere hvor på Templarheimen de ulike anleggene skal ligge og tilhørende infrastruktur, og her mener jeg det er mye som bør endres. Planene vitner om hastverksarbeid.

For det første legger man nå opp til å ødelegge for skiidretten i byen. Forutsetningen for områdeplanene på Templarheimen var at skisporten med sine 500 medlemmer skulle flyttes til Grønnåsen. Men denne prosessen har Tromsø kommune stoppet.

Så nå har vi en urimelig og urettferdig interessekonflikt hvor skiidretten blir presset ut av området de har drevet med ski og skiskyting de siste årene. Mange av disse er toppidrettsutøvere som presterer stort både nasjonalt og internasjonalt.

Når planene rundt skianlegg i Grønnåsen er så usikre, blir det helt feil å skulle rasere det skiidretten har bygget opp på Templarheimen. Det må være mulig å regulere skiidretten og deres interesser inn i områdeplanen for Templarheimen.

LES OGSÅ: Får millioner til ny turnhall: - Dette hadde vi ikke trodd!

En annen utfordring med Tromsøbadet på Templarheimen er tilgangen dit med kollektivtrafikk.

Det er få som kommer til Templarheimen kollektivt i dag. Den siste sløyfa fra Askeladdsvingen og opp til Tromsøhallen er smal og kronglete. Det finnes ikke noe kollektivt stopp i umiddelbar nærhet. En annen ting er parkering.

Det er per i dag lagt opp til 270 parkeringsplasser mot dagens 700 som er mer enn en halvering av parkeringsarealet sammenlignet med i dag. Om et badeland skal være attraktiv, må en legge til rette for at folk som kommer til Tromsø fra omlandet og rundt må kunne kjøre opp til badelandet. Dette i kombinasjon med at det er aktivitet i skiklubben, klatreklubben og i den kommende turnhallen.

Full aktivitet vil sprenge kapasiteten med tanke på adkomst og parkering noe som vil gå ut over antall besøkende.

Tromsøbadet skiller seg fra de andre aktivitetene som er tenkt på Templarheimen, da det følger store driftsutgifter og dermed krav om lønnsom drift. Samtidig er kapasiteten på kollektivtransporten mangelfull.

Senterpartiet mener det er viktig å finne en løsning for skiidretten, bedre kollektivløsning og mulighet for flere parkeringsplasser før områdereguleringsplanen vedtas.

Vi mener at usikkerheten knyttet til Grønnåsen og planene der gjør saken veldig utfordrende, da skiidretten i Tromsø nå plutselig kan stå uten treningsarena.

Dette må på plass før områdereguleringsplanen vedtas i kommunestyret.

Les flere debattinnlegg her.