Det siste året har mange av oss blitt godt vant med videomøter. Vi har bestilt varer på nett, vi har prøvd ut digitale legebesøk og mange har brukt offentlig tjenester på nett for første gang.

Som digitaliseringsminister er jeg glad for at flere ser verdien av digitale tjenester. Digitalisering flytter offentlige tjenester hjem i stua. Det forenkler hverdagen vår. Og det bidrar til økt verdiskaping for bedriftene, som kommer vår felles velferd til gode.

foto
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H) Foto: Astrid Waller

Men den raske utviklingen gjør at vi må være ekstra påpasselige overfor dem som ikke mestrer digitale verktøy. Og vi må sørge for at de som håndterer den nye digitale hverdagen kan bli enda bedre på det. For skal vi gjøre hverdagen enklere for folk, så må vi også bidra til at alle kan nyttiggjøre seg de digitale mulighetene som finnes. Det vil bety mye for hver og en av oss, men det vil også bety mye for at Norge skal fortsette å være verdensledende som digital nasjon. I Europa er det bare Danmark og Luxembourg som er bedre enn Norge når det gjelder digital kompetanse i befolkningen. Samtidig som vi har de aller beste digitale nettene i Europa.

Det er behov for å inkludere flere i den digitale hverdagen. Regjeringen går derfor nå i gang med vår nye digitale inkluderingsstrategi – «Digital hele livet».

Det gjøres i dag allerede en betydelig innsats rundt i landet for å gi opplæringstilbud til alle som ønsker det. Men mange føler at det er vanskelig å henge med i det digitale samfunnet. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Vårt mål er å skape mer og inkludere flere. Da må vi også sørge for digital inkludering.

Folk både i og utenfor arbeidslivet føler et endret behov for digitale ferdigheter under koronaen. Men det er ingen tvil om at de som står utenfor arbeidslivet har lavere digitale ferdigheter. Nå skal vi sørge for at alle skal kunne være en del av vår nye digitale hverdag.

I arbeidet med «Digital hele livet» vil vi hente inn innspill fra hele landet. Vi skal sikre at alle har den nødvendige kompetansen for å ta en større del i det digitale arbeidslivet og dagliglivet.