I begynnelsen av april i fjor la Tromsø ungdomsråd fram et forslag der de ba om flere kjønnsnøytrale toaletter ved skolene i Tromsø kommune. Reaksjonene i sosiale medier lot virkelig ikke vente på seg. Til tross for at det ikke var snakk om å eliminere jente- og guttetoalett i samme åndedrag, kunne den støyende protesten tyde på både det og et eller annet langt verre.

Motstandere av lignende tilpasninger er som regel fra grupperinger som selv ikke berøres av endringene, men som synes voldsomt opptatt av at spørsmål om kjønn kun skal deles inn i to kategorier; jente/dame og gutt/mann.

Det er ikke snakk om endringer som vil koste fellesskapet masse ressurser, men heller å legge til rette for at flere skal føle seg ivaretatt og hensyntatt av samfunnet. Nestleder i ungdomsrådet, Njård Lockertsen (16), uttalte seg til iTromsø 12. februar i år, der han sa at de håpet å ha dette på plass innen september.

Han viste til at ungdomsrådet har snakket med mange ungdommer som ikke er komfortable med kjønnsdefinerte toaletter, og at en tilrettelegging er en smal sak å gjennomføre, attpåtil med lave kostnader. Det de ønsker er å fjerne skiltet på ett av toalettene, slik at de kjønnsnøytrale har et toalett der de føler seg komfortable.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen forteller til iTromsø tirsdag at arbeidet ikke krever noen form for ombygging av skolebyggene og det allerede er bestemt internt at endringene skal gjøres. «Det er en enkel prosess, vi tar ned skiltet på et allerede eksisterende toalett», er ordførerens enkle beskjed, og tilfører at de håper å ha det gjennomført allerede i mai.

Det er bra at ordføreren går foran og får presset dette gjennom. Endringene og kostnadene er minimale. Betydningen for dem det gjelder er derimot store. Det handler om noe så enkelt som toleranse og å tilpasse seg en verden i endring. Raseriet, de stygge kommentarene og motstanden mot dette, er heldigvis ikke representativt for flertallet.

At det er ungdom selv som kommer med forlagene og kjemper for saken, gjør også at man bør lytte ekstra godt her. At det fortsatt lever videre gammelmodig og intolerant slagg i saker som denne er beklagelig – og egentlig helt uforståelig.

For det er åpenbart ikke de som «klikker» i kommentarfeltene som skal benytte seg av de «nye» skoletoalettene. Der var de ferdige for lenge siden, for å si det slik. En minimal endring, der minimum ett av flere toaletter blir kjønnsnøytralt, vil heller ikke gå ut over dagens skoleelever.

Når så elevrådene på skolene i tillegg vil bli rådført for å finne den beste praktiske tilretteleggingen, er det for oss klart at dette er en sak som lett burde kunne bifalles, om ikke applauderes.