Konsernsjef Runar Hollevik fikk 12,5 millioner kroner i lønn og bonuser i fjor. Kiwi-eier NorgesGruppen leverte store overskudd. Samtidig var én av ti som fikk utdelt mathjelp på en matstasjon, i arbeid (Fafo-rapport 2023:29).

Prisveksten på matvarer var i fjor den høyeste på 40 år. Matprisene har økt dobbelt så mye som den generelle prisøkningen de siste årene. De siste månedene har veksten avtatt, men fortsatt er veksten høy. Prisveksten kan ikke forklares med lav kronekurs og høye energipriser alene. Prisene øker mer enn innsatsfaktorene. Bransjen tar makt fra forbrukere og bønder for å berike seg selv.

Profitten skyldes økt maktkonsentrasjon. De aller rikeste får stadig større kontroll over matsystemene i Norge. 99 prosent av dagligvaremarkedet eies av tre paraplykjeder. NorgesGruppen, som har kjedene Meny, Kiwi, Spar, Nærbutikken og Joker, kontrollerer nesten halvparten (43,6 prosent), samtidig som NorgesGruppen også eier den dominerende distributøren ASKO. Utviklingen har gått fra vondt til verre. Selskapene bruker nå sin eksisterende markedsmakt til å ta stadig mer kontroll bakover i produksjonslinjen.

Omtrent 20 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet består nå av såkalte egne merkevarer. Et eksempel hos NorgesGruppen er Jacobs Utvalgte. Uten at Konkurransetilsynet har hatt hjemmel til å vurdere om økt markedskonsentrasjon er et samfunnsgode, har for eksempel NorgesGruppen fått økt makt over grossist-, leverandør- og industriledd. Butikkene bør ikke få eie hele verdikjeden og skyve andre ut. Norge har høyere pris og lavere utvalg i dagligvarehandelen enn nabolandene våre. Få dominerende aktører gir betydelige hindringer for nyetableringer, og fører til et marked med for lite reell konkurranse. Det er «Kiwi makspris» for folk og «Kiwi minipris» for eierne.

Egne merkevarer tjener penger på å skvise ut små gårder og grisgrendte grender. Å gå vekk fra samvirkemodellen truer grunnlaget for å leve og produsere mat i Nord-Norge. Når dagligvarekjedene får bestemme, henter dagligvarekjedenes industriledd i større grad egg, melk og kjøtt på det sentrale østlandsområdet og i Jæren enn i Tromsø. Det er frekt at NorgesGruppen bruker nordnorske forbrukere til å undergrave jordbruket i Tromsø og andre nordnorske landbrukskommuner.

Eierne av de to store private foretakene innen dagligvare NorgesGruppen og Reitan er nummer tre og fire på Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge i 2023. På toppen av selskapene er det lønns- og bonusfest, samtidig som stadig større andelen av inntektene til folk går til mat. For de som har lite, blir denne andelen enda større.

Makt og rikdom henger sammen. Forbrukere må få mer makt, og dagligvarebransjen må få mindre. Folkevalgte som beskytter superprofitten til Kiwis eierne må stemmes ut. Sånn får folk på handletur det «kjapt, trygt og billig», ikke bare Kiwis eiere.