Flere hundre barn står i kø og venter på et trygt hjem i Norge. Også i våre kommuner lever barn i utrygge omgivelser. Norsk Fosterhjemsforening krever at lokalpolitikerne tar ansvar for disse barna nå! Liv og helse står på spill. For å løse fosterhjemskrisa, må lokalpolitikerne investere i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøttende, trygge og stabile hjem for barna.

Nesten seks av ti fosterforeldre vil ikke, eller er usikre på om de vil anbefale andre å bli fosterhjem. Fosterforeldrene sier at det ikke er barna, men systemet som er årsaken.

  • Å miste et fosterhjem koster kommunen i gjennomsnitt 16.8 millioner.

  • For hver krone som investeres i fosterhjem, så får kommunen 11 kroner tilbake.

  • God fosterhjemspolitikk er ikke bare til det beste for de utsatte barna – det gir også god kommuneøkonomi.

(Kilder: «Fosterhjemsundersøkelsen 2023» utført av Norsk Fosterhjemsforening og «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem» av Menon Economics).

Vi ber lokalpolitikerne om følgende tiltak:

  • Invester i fosterhjemstiltak som gir utviklingsstøtte, trygghet og stabilitet for barna. Det er god kommuneøkonomi både kortsiktig og langsiktig.

  • Kommunen må bære all økonomisk og juridisk risiko i et fosterhjemsoppdrag, ikke fosterhjemmet. Dette er et offentlig omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag.

  • Sørg for god kompetanse og kapasitet i barnevernstjenesten på oppfølging av fosterhjem.

  • Ettervern for unge voksne mellom 18 og 25 år må satses på og få et innhold og  egne budsjetter.

  • Kommunepolitikerne må jobbe aktivt inn i eget parti og få en “En verdig fosterhjemsomsorg” høyt opp på den politiske nasjonale agendaen.

Barna som står i kø for et trygt hjem trenger handlekraftige lokalpolitikere med kunnskap om fosterhjemsfeltet. Ta kontakt med oss i Norsk Fosterhjemsforening, så bidrar vi til et lokalpolitisk kunnskapsløft på vegne av fosterhjemmene og barna.

Vi krever politisk handling nå, – det trenger barna!