Ekspertene varsler dyrtid for innbyggerne i Norge – og andre land i Europa. Prisene på strøm, drivstoff og mat vil fortsette å være høy, og skal ytterligere opp. Samtidig går norsk økonomi så det suser. Mandag sendte Finansdepartementet ut en pressemelding med røde flagg og pekefingre: Arbeidsledigheten er så lav at den nærmer seg forholdene i forkant av finanskrisen i 2008. Underforstått: Nå må krisepakkene ta slutt, før bobla sprekker.

Statsminister Jonas Gahr Støre har også jobbet for å hamre inn budskapet – og senke velgernes forventninger. I helgen gikk han ut i VG og advarte mot å pumpe ut oljemilliarder til befolkningen for å kompensere for prisøkningen. Støre gikk langt i å sette valgløftene fra regjeringsplattformen på vent på grunn av krigen i Ukraina.

Det er imidlertid ikke alle i regjeringen som har like lett for å stå i det: «Vi må bruke krona fornuftig», var det nærmeste vi kom klarspråk fra finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på radio mandag morgen. Han ville helst holde seg til vage formuleringer om «trygghet for folk». Senere samme dag omformulerte regjeringssjef Støre det til «vi må snu på krona». Det er en betydelig nyanseforskjell. Støre stilte opp til budsjettkonferanse i mariusgenser.

Det er ikke rart at Vedum vrir seg. Senterpartiet var beinhard på at pumpeprisen på drivstoff ikke skulle over 20 kroner literen. Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, sa for under et år siden at Sp ikke kunne sitte i en regjering som har en bensinpris på over 20 kroner literen. Russlands invasjon av Ukraina har gjort at den summen er passert for lengst.

Alle skjønner at det ikke er Vedum eller regjeringens skyld. Men alle vet også at avgifter utgjør rundt halvparten av drivstoffprisene i Norge. Disse har Vedum og Senterpartiet gjennom flere år varslet at de ikke er redd for å ta tak i. Og slikt husker folk, krig eller ikke, ikke minst de mange som bor og jobber der avhengigheten til fossilt brennstoff er en dyd av nødvendighet. Det er under et halvt år siden Vedum selv røk i tottene på SV-leder Audun Lysbakken og kalte ham moralist da det ble antydet at en økning av drivstoffpriser var uunngåelig.

Regjeringen har stort sett ikke gjort annet enn å håndtere kriser siden den tiltrådte. Vedum har satt latteren fast i halsen for lenge siden. Men krisene er ikke noen unnskyldning for et Senterparti som gikk skyhøyt ut i valgkampen. Hver regjering har hatt sin krise de siste femten årene, det være seg finanskrise, oljekrise, pandemi og nå krig i Europa. Det å håndtere krisene som kommer er faktisk en vesentlig del av jobben.

Regjeringen har på mange måter satt seg selv i vanskelig situasjon, når de først valgte å gå inn i strømmarkedet og gi nordmenn pengetilskudd for økte strømpriser. Når nå også drivstoffprisene, matvareprisene og rentene ventes å gå opp, kan det vise seg vanskelig å gjøre både vanlige og andre folk fornøyde.

Det har vært forsvinnende lite igjen av den joviale Sp-lederen med de enkle, tydelige løsningene, etter at han inntok den tunge jobben som finansminister. Det er forståelig. Norge kan vanskelig styreres med catchy slagord og utstrakt populisme når verdens brutale virkelighet slår inn.