Det kan se ut som at Tromsø kommune har glemt folket

Nikolai Aspen, student ved fiskeri og havbruksvitenskap, UiT Foto: Ronald Johansen / iTromsø