Forventninger til en ny nordområdemelding – nord må ses fra nord

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk