Det nye fylkestinget kan oppheve sammenslåinga av Troms og Finnmark