«Det paradoksale synes å være at trekassa ikke har svart til hensikten»