"Ville reineiere og sauebønder på landjorda funnet seg i at deres hevdvunne områder ble tatt fra dem og gitt til andre?"

Artikkelforfatterne mener at fiskerne i Ullsfjorden har fått fraranet fiskefelt i Karlsøy kommune. Foto: Jon Terje Eiterå