Fremskrittspartiet har i regjering bidratt til å fjerne muligheten for anonyme skattesøk, blant annet etter råd fra Datatilsynet. Dette har vært en kjempesuksess. Før var det nesten 20 millioner søk i skattelistene og etter denne endringen under 2 million.

Vil åpne listene

Arbeiderpartiet vil åpne skattelistene for anonyme søk på internett igjen. Det er en utrolig dårlig og lite gjennomtenkt idé. I praksis betyr Arbeiderpartiets forslag at alle internettbrukere i hele verden herunder også kriminelle får tilgang til informasjon om nordmenns inntekt og formue.

Gapestokk

Anonyme skattesøk er nærmest som en digital gapestokk som tilfredsstiller folk som ivrer etter å snoke i andre menneskers privatliv. Man har tidligere hørt om barn som blir mobbet på grunn av at de har foreldre med tilsynelatende lav lønn. Et annet problem med skattelistene er at det er så mange fradragsmuligheter, at man kan stå oppført med langt lavere inntekt enn det som er reelt.

Privatsak

Frp vil fortsatt kjempe for at søk i skattelistene skal være både vanskelig og sporbart, da vi mener at inntekt og formue er en privatsak, og at hva man betaler i skatt først og fremst er en sak mellom skatteetaten og deg.